«Ναι μεν αλλά» από τον Υπουργό Παιδείας για τη μισθοδοσία του Κλήρου

Loading...


«Η μισθοδοσία του εφημεριακού κλήρου βαρύνει εξολοκλήρου τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει ενταχθεί στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών…
Ωστόσο, τα θέματα μισθοδοσίας εμπίπτουν στη γενικότερη οικονομική πολιτική και δεν μπορούν να εξεταστούν μονομερώς από το Υ.ΠΑΙ.Θ.». Τα παραπάνω τονίζει ο Υπουργός Παιδείας σε Απάντηση του σε σχετική Ερώτηση του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου για τη μισθοδοσία του κλήρου.

Δείτε την ερώτηση Νικολόπουλου και την απάντηση Αρβανιτόπουλου: 

1
1

1