Μητρ. Γόρτυνος: Κατήχηση για τα παιδιά και τους νέους

Loading...Για τα και τους νέους
(Για τα παιδιά των Σχολείων μας, τώρα που δεν διδάσκονται την ορθόδοξη πίστη μας ομολογιακά)

Εβδομαδιαίο περιοδικό – Αριθμ. φυλ. 1
Συντάκτης: Επίσκοπος Ιερεμίας
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ

 
1. Πρέπει, αγαπητά παιδιά, να μάθουμε τι είναι ο Θεός μας, όπως μας το αποκαλύπτει το βιβλίο Του, η Αγία Γραφή. Μερικοί νομίζουν ότι ο Θεός είναι μια ανώτερη δύναμη, που από εκεί ψηλά κυβερνάει τον κόσμο. Όχι! Ο Θεός δεν είναι καμμιά αφηρημένη δύναμη, αλλά είναι πρόσωπο, γι᾽ αυτό και λέγεται ο Ων. Είναι ο Ζωντανός Θεός. Εμείς όλοι οι άνθρωποι και όλη η κτίση γύρω μας και αυτοί οι άγγελοι ακόμη, ήμασταν μη όντα. Δεν υπήρχαμε. Και γίναμε όντα, δηλαδή, υπάρχουμε, από τον Όντα Θεό. Μάθετε λοιπόν, παιδιά, από την αρχή ότι πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ κτιστού (που είμαστε όλοι εμείς και η γύρω φύση μας) και ακτίστου (που είναι ο Θεός). Διάκριση μεταξύ του Όντος (που είναι ο Θεός) και μη όντος (που ήμασταν εμείς).

2. Αλλά ο Θεός δεν είναι μόνο πρόσωπο (ο Ων), είναι και αγάπη. Και αφού ο Θεός είναι αγάπη, πρέπει να έχει κοινωνία και με άλλα πρόσωπα. Έτσι λοιπόν, ο Θεός, ενώ είναι ένας, όμως είναι τρία Πρόσωπα. Είναι ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τα τρία όμως αυτά Πρόσωπα είναι ένας Θεός, γιατί έχουν μία θεία Ουσία. Πηγή θεότητας είναι ο Πατέρας. Από τον Πατέρα γεννάται ο Υιός και από τον Πατέρα πάλι εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Αυτό, παιδιά, είναι βασικό δόγμα της πίστης μας και λέγεται Τριαδικό δόγμα και το ομολογούμε στο «Πιστεύω» μας. Οι Παπικοί, που τους λένε και «Καθολικούς», πιστεύουν και αυτοί σε Αγία Τριάδα, αλλά σε άλλη, σε δική τους Αγία Τριάδα. Γιατί λένε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα, αλλά και από τον Υιό. Δηλαδή, βάζουν και δεύτερη αρχή στην θεότητα, αντίθετα στο «Πιστεύω», που μας παρέδωσε η Α´ και η Β´ Οικουμενική Σύνοδος. Σαν να θέλουν να πούν ότι είναι αδύνατο το Άγιο Πνεύμα και θέλει δυό αρχές για να στηριχθεί. Αυτό είναι το «φιλιόκβε» (= «και από τον Υιό»), η περίφημη αίρεση των Καθολικών.
3. Στην προσευχή σας, παιδιά, να μη λέτε γενικά μόνο «Θεέ μου, Θεέ μου», αλλά να ομολογείτε και τα Πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Γιατί είπαμε σ᾽ αυτό το μάθημα ότι ο Θεός μας είναι η Αγία Τριάδα. Να λέτε δηλαδή: «Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς». Άλλες σύντομες προσευχές στην Αγία Τριάδα είναι το «Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς»· και το «Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι».
ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΛΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΚΑ
Εισαγωγικό μάθημα

1. Σε σειρά απλών μαθημάτων, αγαπητοί μου φίλοι, θα Σας μιλάω γενικά για την Αγία Γραφή. Είναι το βιβλίο που μιλάει για τον Θεό. Μερικοί περιφρονούν την Αγία Γραφή, χωρίς όμως να την έχουν διαβάσει. Αλλά δεν επιτρέπεται να περιφρονούμε ένα πράγμα, χωρίς να το γνωρίζουμε. Αυτό δεν φανερώνει μορφωμένο άνθρωπο.
Η Αγία Γραφή, παιδιά, χωρίζεται σε δυό μεγάλα μέρη. Το ένα λέγεται Παλαιά Διαθήκη και το άλλο λέγεται Καινή Διαθήκη. Και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη μιλάνε και οι δύο για τον Χριστό, δηλαδή, για τον Μεσσία. Η Παλαιά Διαθήκη λέγει ότι θα έλθει ο Μεσσίας, ενώ η Καινή Διαθήκη λέγει ότι ήλθε ο Μεσσίας. Και το τελευταίο στην σειρά βιβλίο της Καινής Διαθήκης, που λέγεται Αποκάλυψη, μας λέει ότι θα ξαναέλθει ο Χριστός. Αυτά τα τρία, λοιπόν, ότι θα έλθει ο Μεσσίας, ότι ήλθε και ότι θα ξαναέλθει, αυτό είναι το γενικό περιεχόμενο ολόκληρης της Αγίας Γραφής.

 
2. Πρώτα πρέπει να μελετήσουμε την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή είναι πρώτη. Δεν μπορούμε να νοήσουμε την Καινή Διαθήκη, αν δεν μελετήσουμε πρώτα την Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη έχει 49 βιβλία και η Καινή Διαθήκη έχει 27. Είπαμε ότι όχι μόνο η Καινή Διαθήκη, αλλά και η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για τον Χριστό. Μιλάει η Παλαιά Διαθήκη για τον Χριστό όχι μόνο για το ότι προφητεύει ότι θα έλθει ο Χριστός, όπως είπαμε, αλλά με το ότι τον παρουσιάζει πραγματικά. Πως και που τον παρουσιάζει; Η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για ένα θείο Πρόσωπο που λέγεται «ο Άγγελος του Κυρίου», ή «ο μεγάλης βουλής Άγγελος» ή «ο Άγγελος της Διαθήκης». Αυτό το Πρόσωπο δεν είναι όπως οι άλλοι άγγελοι, οι οποίοι είναι «κτιστοί», δηλαδή, είναι δημιουργήματα, αλλά είναι άκτιστον Ον. Είναι ο Υιός του Θεού, που προτού να γεννηθεί από την Παναγία και να έλθει ανάμεσά μας, εμφανιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη ως Άγγελος σε δίκαιους ανθρώπους. Βιαζόταν (!) τρόπον τινά ο Υιός του Θεού πότε να σαρκωθεί και να έλθει ανάμεσά μας και γι᾽ αυτό εμφανιζόταν και πριν από την σάρκωσή του. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν περιέχει τις εμφανίσεις του Υιού του Θεού, του Χριστού, πριν από την σάρκωσή του, για την οποία διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη. Άρα η Παλαιά Διαθήκη περιέχει θεοφάνειες, γι᾽ αυτό δεν πρέπει να περιφρονείται.

 
3. Είπαμε ότι η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για τον ερχομό του Χριστού. Γι᾽ αυτό ως σκοπό έχει να προετοιμάσει την ανθρωπότητα να δεχθούν τον Χριστό. Και κατά πρώτον η Παλαιά Διαθήκη δημιουργεί στους ανθρώπους της τον πόθο και την λαχτάρα για τον ερχομό του Χριστού, αλλά και με την ωραία της διδασκαλία θέλει να τους διορθώσει για να δεχθούν τον Χριστό ως Σωτήρα τους, όταν θα έλθει. Αυτός είναι ο σκοπός της Παλαιάς Διαθήκης. Η διδασκαλία αυτή της Παλαιάς Διαθήκης, που ανέβαζε τους ανθρώπους για να δεχθούν τον Χριστό, δεν καταργήθηκε, είναι ωφέλιμη και αναγκαία και σήμερα, γιατί είναι θεία διδασκαλία. Βέβαια κάποια άλλα της Παλαιάς Διαθήκης καταργήθηκαν με τον ερχομό του Χριστού. Αλλά η ωραία της διδασκαλία δεν καταργήθηκε. Επιθυμώ να γνωρίζετε, παιδιά, το εξής: Η Παλαιά Διαθήκη έχει τρία πράγματα: (α) Το «εκπληρούμενο», (β) το «συμπληρούμενο» και (γ) το «καταργούμενο». Δηλαδή: Οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, που μιλάνε για τον ερχομό του Χριστού, εκπληρώθηκαν, όπως το γνωρίζουμε από την Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι το «εκπληρούμενο». Η ωραία διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης όχι μόνο δεν καταργήθηκε στην Καινή Διαθήκη, αλλά συμπληρώθηκε απ᾽ αυτήν. Αυτό είναι το «συμπληρούμενο». Οι θυσίες όμως της Παλαιάς Διαθήκης, που προτύπωναν την μεγάλη Θυσία του Ιησού Χριστού στον Γολγοθά αυτές καταργήθηκαν, αφού έγινε η Θυσία αυτή. Αυτό είναι το «καταργούμενο».

 
4. Να αγαπάτε την Παλαιά Διαθήκη, αγαπητά παιδιά, και για τον άλλο μεγάλο λόγο: Γιατί η Παλαιά Διαθήκη έβγαλε την ΠΑΝΑΓΙΑ! Βέβαια! Αφού το κήρυγμα της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ο ερχομός του Χριστού, θα έπρεπε να γεννηθεί πρώτα η Παναγία. Να γεννηθεί Εκείνη Γυναίκα, που θα γίνει η Μητέρα του Χριστού, του Μεσσία. Και αγωνίζεται λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη με τις θεοπτίες των δικαίων ανθρώπων της και τα κηρύγματα των προφητών της να βγάλει την Παναγία Αυτή Γυναίκα.

Και όταν Αυτή γεννήθηκε τελειώνει ο σκοπός της.
Το μεγαλύτερο προνόμιο του ανθρώπου, αγαπητοί μου φίλοι, είναι το ότι μπορεί να μιλάει στον Θεό και να προσεύχεται σ᾽ Αυτόν. Εύχομαι η καλή σας καρδιά να γλυκαθεί από την χάρη της προσευχής. Κάθε μέρα να λέτε αυτήν την προσευχή στον Χριστό: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». Και στην Παναγία μας να λέτε την προσευχή: «Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σού. Ευλογημένη Συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου, ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών». Και μην παραλείπετε, παιδιά, τον Εκκλησιασμό σας την ημέρα της Κυριακής. Η Θεία Λειτουργία είναι το πιο ιερό και το πιο γλυκό που γίνεται στην γη. Γιατί στην Θεία Λειτουργία είναι η παρουσία του Θεού, της Παναγίας και όλων των Αγίων.

Παρακαλώ, παιδιά, μη χάνετε την σειρά των μαθημάτων του περιοδικού αυτού, γιατί, με σύντομα και απλά λόγια, θα περιέχουν την Ορθόδοξη πίστη μας.