Κλιματική αλλαγή και η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος

Loading...


Του Ζιμπάμπουε Σεραφείμ Κυκκώτη

Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης του για τη Κλιματική Αλλαγή στο Μαράκες του Μαρόκου που ξεκίνησαν στις 7 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 18 Νοεμβρίου (COP22), δίνουν νέες ελπίδες για να προστατευθεί η Ανθρωπότητα καi το μέλλον της επιβίωσης του Πλανήτη μας.

Στην Συνδιάσκεψη συμμετέχουν Αντιπροσωπείες 197 Κυβερνήσεων, Διεθνείς Οργανισμοί και ένας μεγάλος αριθμός ΜΚΟς που ασχολούνται με θέματα της Κλιματικής Αλλαγής, ως επίσης και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Επιχειρήσεις και Βιομηχανίες, το Π.Σ.Ε και εκπρόσωποι Θρησκειών.
Σε διάφορα επίπεδα θα εξετασθούν τα θέματα της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Κυότο μέχρι το 2020, θέματα εφαρμογής των προηγούμενων αποφάσεων για δράση για τη Κλιματική Αλλαγή, συζήτηση για τον τρόπο της εφαρμογής της νέας Παγκόσμιας Συμφωνίας του Παρισιού το προηγούμενο έτος (COP21), οικονομικά θέματα για στήριξη των διαφόρων προγραμμάτων για τη Κλιματική Αλλαγή, παρουσίαση των εκθέσεων Επιτροπών για θέματα Νέας Τεχνολογίας, Επιστημονικά πορίσματα για να περιορισθεί η συνεχόμενη αύξηση της μόλυνσης της ατμόσφαιρας που οδηγεί στην συνεχή αύξηση της θερμοκρασίας του Πλανήτη μας με καταστροφικές συνέπειες για την επιβίωση μας. Ταυτόχρονα οργανώνονται διάφορες συζητήσεις στρογγύλης τραπέζης για να παρουσιασθούν οι νέες προσπάθειες για κοινή δράση για τα προβλήματα της Κλιματικής Αλλαγής, λειτουργούν εκθεσιακοί χώροι για πηγές ενέργειας που δεν προκαλούν μόλυνση (πράσινη οικονομία), ως επίσης και ανακοινώσεις Κυβερνήσεων για νέες δράσεις είτε από Αρχηγούς Κρατών είτε από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος.
Σε ειδική δημοσιογραφική διάσκεψη και σε Πάνελ για θέματα της Κλιματικής Αλλαγής παρουσιάστηκε η θέση των Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά τις πρόσφατες εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στη Κρήτη το περασμένο Ιούνιο, ως επίσης και Μηνύματα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου (η COP22 πραγματοποιείται στην Αφρικανική Ήπειρον)
Στο επίσημο κείμενο τής με θέμα «Η συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις επικράτησιν της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της αδελφοσύνης και της αγάπης μεταξύ των λαών, και άρσιν των φυλετικών και λοιπών διακρίσεων», για το θέμα της Οικολογικής κρίσης τονίζεται ότι «Ο πόθος της συνεχούς αυξήσεως της ευημερίας και η άμετρος κατανάλωσις αναποφεύκτως οδηγούν εις την δυσανάλογον χρήσιν και την εξάντλησιν των φυσικών πόρων. Η δημιουργηθείσα υπό του Θεού κτίσις, η οποία εδόθη εις τον άνθρωπον ᾽εργάζεσθαι και φυλάσσειν᾽ αυτήν (πρβλ. Γεν. 2.15), υφίσταται τας συνεπείας της αμαρτίας του ανθρώπου:

«Τη γαρ ματαιότητι η κτίσις υπετάγη, ουχ εκούσα, αλλά διά τον υποτάξαντα, επ᾿ ελπίδι ότι και αυτή η κτίσις ελευθερωθήσεται από της δουλείας της φθοράς εις την ελευθερίαν της δόξης των τέκνων του Θεού. Οίδαμεν γαρ ότι πάσα η κτίσις συστενάζει και συνωδίνει άχρι του νυν» (Ρωμ. 8.20-22). Η οικολογική κρίσις, η οποία συνδέεται προς τας κλιματολογικάς αλλαγάς και την υπερθέρμανσιν του πλανήτου, καθιστά επιτακτικόν το χρέος της Εκκλησίας όπως συμβάλη, διά των εις την διάθεσιν αυτής πνευματικών μέσων, εις την προστασίαν της δημιουργίας του Θεού εκ των συνεπειών της ανθρωπίνης απληστίας.

 

Η απληστία διά την ικανοποίησιν των υλικών αναγκών οδηγεί εις την πνευματικήν πτώχευσιν του ανθρώπου και εις την καταστροφήν του περιβάλλοντος. Δεν πρέπει να λησμονήται ότι ο φυσικός πλούτος της γης δεν είναι περιουσία του ανθρώπου, αλλά του Δημιουργού : «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή» (Ψαλμ. 23,1). Ούτως, η Ορθόδοξος Εκκλησία τονίζει την προστασίαν της δημιουργίας του Θεού διά της καλλιεργείας της ευθύνης του ανθρώπου έναντι του θεοσδότου περιβάλλοντος και διά της προβολής των αρετών της ολιγαρκείας και της εγκρατείας. Οφείλομεν να ενθυμώμεθα ότι όχι μόνον αι σημεριναί, αλλά και αι μελλοντικαί γενεαί έχουν δικαίωμα επί των φυσικών αγαθών, τα οποία μας εχάρισεν ο Δημιουργός».
Eις το πολυσήμαντο Μήνυμα του η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, μεταξύ άλλων επισημαίνει, «τη αναγκαιότητα της συνεργασίας και της ενότητας των Κυβερνήσεων για κοινές άμεσες δράσεις για να προστατευθεί η Ανθρωπότητα και ο Πλανήτης μας από τα προβλήματα της Κλιματικής Αλλαγής». Εις το Μήνυμα του τονίζεται επίσης ότι «η εφαρμογή της Παγκόσμιας συμφωνίας του Παρισιού του προηγούμενου έτους από όλους θα αποτελέσει δυναμική έκφραση της κοινής θέληση των Κρατών του Πλανήτη μας για την ενίσχυση της παγκόσμιας Ασφάλειας και της ειρηνικής συνύπαρξης των Λαών και της ευημερίας όλων μας». Εις το μήνυμα του η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος , μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει ότι «τα πρώτα θύματα των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής είναι οι φτωχοί και ιδιαίτερα τα άπορα και ορφανά παιδιά της Αφρικής και των φτωχών χωρών στην Ασία και στην Λατινική Αμερική, εκεί δηλαδή που οι Χριστιανοί της Ευρώπης εισήγαγαν το θεσμό της αποικιοκρατίας και της δουλείας».tilegrafima.gr