Καισαριανής Δανιήλ: Οι αρχές του χριστιανισμού που διαμόρφωσαν τον πολιτισμό μας

Loading...


του μητροπολίτη Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ

Η διδασκαλία του Κυρίου Ιησού Χριστού έχει επηρεάσει τη ζωή μας. Οι κανόνες που διαμόρφωσαν τον πολιτισμό μας και διέπουν τις αντιλήψεις μας στηρίζονται στις αρχές του ευαγγελίου του Χριστού, που δίδαξε και έθεσε τους νόμους της ζωής των μαθητών Του.

Στην παρούσα συγκυρία κρίνουμε ότι συμβάλλει στη σωστή αξιολόγηση συμπεριφορών, πρακτικών και διακηρύξεων να υπενθυμίσουμε μερικές βασικές αρχές που αποτελούν την πεμπτουσία του χριστιανισμού.
  1. Πρώτη αρχή είναι η αξία του ανθρώπινου προσώπου και ο σεβασμός του, που απορρέει από την πίστη των μαθητών του Ιησού Χριστού ότι ο άνθρωπος αποτελεί εικόνα του Θεού, που τη φόρεσε και ο Υιός του Θεού όταν ενανθρωπίστηκε, και ότι έχει προοριστεί να ενωθεί με τον Θεό.

  2. Δεύτερη αρχή είναι ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής, που είναι δώρο του Θεού και προσφέρεται μόνο από τον Θεό. Αυτό το δώρο ουδείς επιτρέπεται να το αφαιρέσει, να το προσβάλει, να το κακοποιήσει, ούτε κι εκείνος που το λαμβάνει.

  3. Τρίτη αρχή είναι η αναγνώριση του αυτεξουσίου και της ελευθερίας της βουλήσεως του ανθρώπου. Ουδείς καταναγκασμός ή βιασμός έμμεσος ή άμεσος επιτρέπεται να επιβάλλεται στον άνθρωπο για οποινοδήποτε λόγο.

  4. Τετάρτη αρχή, η δυνατότητα της σωτηρίας που προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Ουδείς αποκλείεται από τη δωρεά του Θεού παρά μόνον εξ ιδίας προαιρέσεώς του, όταν απορρίπτει την προσφερόμενη σωτηρία.

  5. Πέμπτη αρχή, η κατάργηση πάσης αφορμής διαιρέσεως των ανθρώπων (εξαιτίας του φύλου, της καταγωγής, της κοινωνικής θέσεως, της εθνότητός τους). (Προς Γαλάτας γ΄ 28).

  6. Εκτη αρχή, η αλληλεγγύη των ανθρώπων για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των ενδεών και πασχόντων, εφόσον ο Κύριος ταύτισε τον εαυτό Του με τον πεινασμένο, τον διψασμένο, τον άστεγο, τον φυλακισμένο, τον ασθενή, τον ξένο. (Ματθαίου κε΄ 40).

  7. Εβδομη αρχή, η εθελοντική προσφορά υπηρεσίας σύμφωνα με το παράδειγμα του Κυρίου που δίδαξε, όταν ένιψε τα πόδια των μαθητών Του, ότι εξυψώνεται ενώπιόν Του όποιος υπηρετεί τους άλλους στις πιο ταπεινές τους ανάγκες και όχι όποιος κατέχει αξιώματα και θέσεις εξουσίας (Ιωάννου ιγ΄ 14, Ματθαίου κ΄ 25-28, Λουκά κβ΄ 24-27).

  8. Ογδοη, αρχή η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα που πρέπει να ρυθμίζονται ελεύθερα και αβίαστα από τον κάθε μαθητή του Ιησού Χριστού, που οφείλει να μοιράζεται τα αγαθά του με τους συνανθρώπους του, ώστε να επικρατήσει ισότητα (Β΄ Προς Κορινθίους η΄ 11-15).

  9. Ενατη αρχή είναι η αγάπη προς όλους, που είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των μαθητών του Ιησού Χριστού (Ιωάννου ιγ΄ 34-35).

  10. Δεκάτη αρχή είναι η συγχωρητικότητα και η ανοχή. Οπως ο Κύριος συγχώρησε τους υβριστές και βασανιστές Του που Τον σταύρωσαν και Τον θανάτωσαν, έτσι και οι μαθητές Του οφείλουν να συγχωρούν τους εχθρούς τους και να προσεύχονται γι’ αυτούς κατ’α την προτροπή Του «αγαπάτε τους εχθρούς υμών» (Ματθαίου ε΄ 44 καί στ΄ 14).

Οι αρχές αυτές διαμορφώνουν το ήθος των μαθητών του Ιησού, που οφείλουν να τις τηρούν για να διατηρούν το δικαίωμα να φέρουν το όνομα του Χριστού, να ονομάζονται δηλαδή χριστιανοί.