Η ομιλία του Σμύρνης Βαρθολομαίου στην πανήγυρη της Μονής Κουδουμά Κρήτης

Loading...


Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ἀνταποκρινόμενος εἰς ἀδελφικήν πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου…

προέστη τῆς πανηγύρεως τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουδουμᾶ ἐπί τῇ ἐτησίᾳ μνήμῃ τῶν Ὁσίων Πατέρων Εὐμενίου καί Παρθενίου, νέων κτιτόρων αὐτῆς, καθ’ ἥν ἐξεφώνησε τήν ὡς κάτωθι δημοσιευομένην ὁμιλίαν.

Ομιλία Σμύρνης Βαρθολομαίου… by Panagiotis Andriopoulos on Scribdtilegrafima.gr