Γόρτυνος Ιερεμίας: “Για την προσευχή μας στον Θεό”

1. Την σχέση μας με τον Θεό, αγαπητοί αδελφοί, την εκφράζουμε με την προσευχή μας σ᾽ Αυτόν. Η ανώτερη έκφραση της ψυχής μας είναι όταν προσεύχεται στον Θεό.

Αν είναι ωραίο και γλυκό να συνομιλούν δύο αγαπητά πρόσωπα, για πόσο είναι γλυκό το να μιλάει η ψυχή μας στον Θεό! Γι᾽ αυτό, μην παραλείπουμε ποτέ την προσευχή. Αλλά, το να προσευχηθούμε, δεν πρέπει να μας το λένε οι άλλοι να το κάνουμε, αλλά εμείς οι ίδιοι, αυθόρμητα και ερωτικά, να το κάνουμε αυτό.

2. Η Εκκλησία μας καθόρισε και ορισμένες προσευχές, που πρέπει να λέμε όταν προσευχόμαστε. Και είναι μεν αλήθεια, ότι κάθε ψυχή έχει τα ιδιαίτερα αιτήματά της, που θα πεί στην προσευχή της, αλλά, σαν χριστιανοί, που έχουμε την ίδια πίστη, πρέπει να έχουμε και κοινές προσευχές, τις οποίες καθόρισαν οι άγιοι Πατέρες μας, και δεν πρέπει λοιπόν να τις παραλείπουμε. Σας αναφέρω τρεις-τέσσερις απ᾽ αυτές τις προσευχές. Πρώτον, είναι η ομολογία: «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Με αυτήν την ομολογία προς την Αγία Τριάδα, τον Θεό μας, πρέπει να αρχίζουμε την προσευχή μας. Άλλη σημαντική προσευχή, που δεν πρέπει ποτέ να παραλείπουμε, είναι το «Πάτερ ημών». Αλλά στην προσευχή μας δεν πρέπει να απουσιάζει η Παναγία. Το καλύτερο τροπάριο σ᾽ Αυτήν είναι το: «Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου· ευλογημένη Συ εν γυναιξίν και ευλογημένος ο καρπός της Κοιλίας Σου· ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών». Και βεβαίως, τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, το πρωί ή το βράδυ, πρέπει να λέμε το «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα…». Αυτό το «Πιστεύω» μας έχει όλα τα βασικά δόγματα της πίστης μας. Ζητήστε βιβλίο, που το γράφει, και να διαβάζετε, χριστιανοί μου, κάθε μέρα το «Πιστεύω», και έτσι θα το μάθετε και απ᾽ έξω.

3. Για βιβλίο συνιστώ να αγοράσετε όλοι την Ιερά Σύνοψη. Όπως όλα τα σπίτια των χριστιανών πρέπει να έχουν το άγιο και ιερό Ευαγγέλιο, έτσι επίσης πρέπει να έχουν και την Ιερά Σύνοψη. Και πόσο ωραίο θα είναι, χριστιανοί μου, – για φανταστείτε το! – πόσο ωραίο, λέγω, θα είναι, η οικογένεια το βράδυ, όλοι μαζί, παππούς, γιαγιά, γονείς και παιδιά, όλοι μαζί, να κάνουν την προσευχή τους, έστω μια σύντομη προσευχή με το «Πάτερ ημών» και το «Θεοτόκε Παρθένε». Και μη λησμονούμε, αδελφοί, να προσευχόμαστε για την πατρίδα μας την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο, για να ζούμε μια ήρεμη και όμορφη ζωή, με αγάπη στον Θεό και μεταξύ μας.

Με πολλές ευχές,