Επιστολή Κυθήρων Σεραφείμ στον πρωθυπουργό

Loading...


Εν όψει και της εκδόσεως των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, ο μητροπολίτης Κυθήρων, κ. Σεραφείμ, απέστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά.

Η επιστολή έχει ως εξής…

«Εξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,

Μετά την επάνοδόν μου εκ της Αυστραλίας, έπειτα από την χορηγηθείσάν μοι κανονικήν άδειαν της Ιεράς ημών Συνόδου, διατηρών ζωηράς τας εντυπώσεις εκ του εκείσε ταξιδίου μου και των εκεί αρίστων συνθηκών λειτουργίας των εκκλησιαστικών και λοιπών Σχολείων της μακρινής εκείνης χώρας, ως και των κρατικών επιχορηγήσεων των οικογενειών, εν αντιθέσει προς τα ενταύθα ισχύοντα, απηυθύνθην διά του υπ᾿ αριθ. 1118/19-11-2012 εγγράφου προς τον Εξοχώτατον Υπουργόν Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.Κωνσταντίνον Αρβανιτόπουλον, το οποίον ανακοινώ εις Υμάς εν τιμή πολλή προς το πρόσωπόν Σας, και τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κύριον κ.Ιερώνυμον, διά την καλυτέραν αντιμετώπισιν των θιγομένων θεμάτων.

Εκτιμώ τους αγώνας σας διά την ανόρθωσιν και εξυγίανσιν του Κράτους μας, κύριε Πρόεδρε της Κυβερνήσεως, και εύχομαι από καρδίας να διαπεράσετε ανωδύνως «τις συμπληγάδες πέτρες», που ευρίσκονται εις τον δρόμον σας.

Ο σύνδεσμός σας με τον διαπρεπή και πολυσέβαστον εις εμέ αείμνηστον Αρχιμανδρίτην π.Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο εκ Καλαμών, τον ακραιφνώς ορθόδοξον αυτόν Κληρικόν – Θεολόγον και Κανονολόγον (εις την εξόδιον Ακολουθίαν του οποίου ενθυμούμαι ότι παρέστητε τον Νοέμβριον του 1989) αποτελεί εγγύησιν διά την υλοποίησιν των πνευματικών και εθνικών οραμάτων σας.

Θα εύχεται, ασφαλώς, ο αείμνηστος π.Επιφάνιος δι’ υμάς και την ευόδωσιν του έργου σας.

Σας παρακαλώ θερμότατα, εξοχώτατε κ.Πρωθυπουργέ, να ικανοποιήτε πάντοτε το αισθητήριον του ελληνορθοδόξου λαού μας, προασπιζόμενος των ελληνορθοδόξων παραδόσεών μας και σεβόμενος την πνευματικήν του ελευθερίαν με την υπεράσπισιν των δικαιωμάτων του και την προφύλαξιν των προσωπικών του δεδομένων, εν όψει και της εκδόσεως των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Να μην απογοητευθή, προς Θεού, ο ευσεβής λαός μας, πλησσομένης της Χριστιανικής του συνειδήσεως και με το να εκτίθεται ενώπιον σκοτεινών δυνάμεων και αφορήτων καταστάσεων.

Επί δε τούτοις, ευχόμενος, πάσαν παρά Κυρίου ενίσχυσιν και ευλογίαν εις το ανορθωτικόν έργον σας, διατελώ

Μετ᾿ εξαιρέτου τιμής και εγκαρδίων ευχών

Ο Μητροπολίτης

†Ο Κυθήρων Σεραφείμ»