Έκτακτη σύγκλιση της Ιεραρχίας ζητάει και ο Γλυφάδας Παύλος

Loading...


Αυξάνεται και πληθύνεται ο αριθμός των Ιεραρχών στους κόλπους της Ελλαδικής Εκκλησίας, οι οποίοι ζητούν να συγκληθεί η Ιεραρχία. Μετά, λοιπόν, τους Μητροπολίτες Πειραιώς Σεραφείμ και Καλαβρύτων Αμβρόσιο και ο Γλυφάδας Παύλος ζητάει την έκτακτη συνεδρίαση της Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας με επιστολή του προς τον Αρχεπίσκοπο και την Δ.Ι.Σ. για την αργία της Κυριακής το μάθημα των θρησκευτικών και τις μεταμοσχεύσεις.

Συγκεκριμένα αναφέρει: 
Προς
τον Μακαριώτατον Πρόεδρον
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,
Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ. κ. Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Ν
Εις  Αθήνας
            Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε,
                                               Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε !
            Επί τη συμπληρώσει 1700 ετών από της υπογραφής του Διατάγματος των Μεδιολάνων, οι ανά την Οικουμένην χριστιανοί, αναμιμνησκόμεθα μετ΄ευγνωμοσύνης και της διατάξεως εκείνης, του Θεοστέπτου Βασιλέως και Ισαποστόλου Αγίου Κωνσταντίνου,  καθ΄ην, η ημέρα της Κυριακής, καθιερώθη ως ημέρα αργίας, διά τους εργαζομένους.

            Αιώνας και αιώνας διελθόντες υπό το ευλογημένον τούτο καθε-στως, δυσάρεστον έκπληξιν προξενεί και εις ημάς η ταχεία προώθησις υπό της Ελληνικής Πολιτείας Νομοθετήματος, δι΄ ου καταργείται η ισχύουσα κατά την Κυριακήν, αργία των εμπορικών καταστημάτων.
            Όθεν, διά του παρόντος, αιτούμεθα την έκτακτον σύγκλησιν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα ημερησίας διατάξεως, την αργίαν της Κυριακής, υπέρ του συμφέροντος της Ελληνικής Κοινωνίας και των πατρώων Παραδόσεων της  φιλτάτης Πατρίδος ημών.
            Ωσαύτως, παρακαλούμεν διά την συζήτησιν εις την αυτήν έκτακτον σύγκλησιν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας και των φλεγόντων θεμάτων του μαθήματος των Θρησκευτικών και  των Μεταμοσχεύσεων οργάνων, άτινα χρονίζουν.

            Μετά βαθυτάτου σεβασμού ασπαζόμενοι Υμετέραν Σεπτήν Δεξιάν, διατελούμεν.

                                         Ελάχιστος εν Επισκόποις

†  Ο  Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης

Π Α Υ Λ Ο Σ   ο   Α΄