Χαλκίδος Χρυσόστομος: «Αυτή είναι η αλήθεια για τις αποδοχές μου»

Loading...


Η προ ημερών δημοσιοποίηση των μισθών του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών, ανώτερων Κληρικών και Ιερέων προκάλεσε σχόλια από γνωστούς κύκλους που προσπαθούν συνεχώς να προσάψουν διάφορα στην Εκκλησία.

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος πήρε θέση για το θέμα και με δήλωσή του απαντά σε όσα ακούγονται από συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Επειδή και πάλι δημοσιοποιούνται οι αποδοχές των Αρχιερέων της Εκκλησίας και προκύπτουν, ως συνήθως, διάφορα σχόλια, κυρίως πικρά και άδικα, ο υπογεγραμμένος Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος δηλώνω ότι οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μου είναι 2.247,44€, οι κρατήσεις είναι 588,20€ και εις χείρας μου λαμβάνω 1.659,24€.

Η ενσκύψασα οικονομική κρίσις, η φτώχεια των ανθρώπων και ο κατά των Κληρικών πόλεμος με αναγκάζουν να δηλώσω, ακόμη, ότι στο μισθό μου, όπως άλλωστε συμβαίνει με την συντριπτική πλειονοψηφία των συναδέλφων μου, ακουμπούν πολλοί, ώστε, κατά κανόνα, να μου απομένει ποσόν ολιγότερον του 1/4 των εισπραττομένων.

Διαβάστε εδώ:  Ουσιαστική συνεισφορά της Μητρόπολης Χαλκίδος στην Παιδεία

Δεν έλαβα ποτέ μου χρήματα από την συμμετοχήν μου σε ιερά μυστήρια και τελετές, ενώ τα έξοδα της κατοικίας μου καλύπτει η σύνταξις του πατέρα μου.

Ας με συγχωρήσει ο Θεός πρώτα, και στην συνέχεια όσοι θα σκανδαλισθούν για την παραφροσύνη μου, να δημοσιοποιήσω όσα πρέπει να γίνωνται εν κρυπτώ, αλλά δεν το έκαμα αποβλέπων εις την ιδίαν δόξαν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ