1

Αυστρίας Αρσένιος: Στηρίξτε το έργο της εκκλησίας

: Να στηρίξουν το έργο της Τοπικής Εκκλησίας καλεί τους πιστούς ο Σεβ. Μητροπολίτης Αυστρίας κ. Αρσένιος.

Με επιστολή του αναφέρεται στο σημαντικό έργο το οποίο έχει επιτελέσει η Μητρόπολη ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία του κορωνοϊού.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος: «με τη βοήθεια του Θεού κατορθώσαμε να αντιμετωπίσουμε επείγοντα θέματα, υποστηριζόμενοι από πολλούς ανθρώπους με καλή θέληση και μεγάλη καρδιά. Ενδεικτικά αναφέρομε την απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού για απ΄ευθείαςμετάδοση των Ιερών Ακολουθιών, ώστε κατά την περίοδο των εγκλεισμών να παρακολουθούν τις ιερές ακολουθίες και να συμπροσεύχονται όσοι δεν είναι δυνατόν να παρίστανται. Ιδρύθηκαν και λειτουργούν ελληνικά σχολεία στις Ενορίες του Graz και του Salzburg με οργανωτική φροντίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστρίας. Σε όλη την μητροπολιτική περιφέρεια βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές δράσεις ποιμαντικού, κοινωνικού και φιλανθρωπικού περιεχομένου».

«Για να συνεχισθούν οι προσπάθειες αυτές, ιδίως κάτω από τις σημερινές απαιτητικές συνθήκες, η Εκκλησία ζητεί από τα τέκνα της να δείξουν την προς τον πλησίον αγάπη ενισχύοντάς την οικονομικά», σημειώνει.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ:

Πρίν από ένα κι όλας έτος η καθημερινή ζωή στήν Αυστρία, όπως καί σέ όλη τήν Οικουμένη, επηρεάζεται καί αλλάζει από μιά πολύμορφη κρίση, εξ αιτίας τής πανδημίας τού Κορονοϊού. Μέ ακλόνητη εμπιστοσύνη στή Θεία Χάρη, στήν Αγάπη καί στό Έλεος τού Τριαδικού Θεού, από τήν έναρξη τής κρίσεως ως σήμερα, η Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας, στό μέτρο τών δυνάμεών της, προσπαθεί νά καλύψει ποιμαντικές αλλά πολύ συχνά καί υλικές ανάγκες τών ανθρώπων. «Πεπληρωμένοι καρπών δικαιοσύνης τών διά Ιησού Χριστού, εις δόξαν καί έπαινον Θεού» (Φιλ. 1,11), θεωρούμε ότι αυτή είναι η αποστολή μας. Στό ίδιο πλαίσιο, πολλαπλασιάσαμε από τό παρελθόν έτος, κυρίως στή Βιέννη, τήν τέλεση Θείων Λειτουργιών, ώστε νά συμμετέχουν όσο τό δυνατόν περισσότεροι πιστοί. Οι κληρικοί τής Μητροπόλεως είναι πάντοτε προσωπικά, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαθέσιμοι γιά νά προσφέρουν ποιμαντικές υπηρεσίες καί στήριξη κατά τίς δύσκολες αυτές περιστάσεις.

Μέ τή βοήθεια τού Θεού κατορθώσαμε νά αντιμετωπίσουμε επείγοντα θέματα, υποστηριζόμενοι από πολλούς ανθρώπους μέ καλή θέληση καί μεγάλη καρδιά. Ενδεικτικά αναφέρομε τήν απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού γιά απ΄ευθείαςμετάδοση τών Ιερών Ακολουθιών, ώστε κατά τήν περίοδο τών εγκλεισμών νά παρακολουθούν τίς ιερές ακολουθίες καί νά συμπροσεύχονται όσοι δέν είναι δυνατόν νά παρίστανται. Ιδρύθηκαν καί λειτουργούν ελληνικά σχολεία στίς Ενορίες τού Graz καί τού Salzburg μέ οργανωτική φροντίδα τής Ιεράς Μητροπόλεως Αυστρίας. Σέ όλη τήν μητροπολιτική περιφέρεια βρίσκονται σέ εξέλιξη πολλές δράσεις ποιμαντικού, κοινωνικού καί φιλανθρωπικού περιεχομένου.

Γιά νά συνεχισθούν οι προσπάθειες αυτές, ιδίως κάτω από τίς σημερινές απαιτητικές συνθήκες, η Εκκλησία ζητεί από τά τέκνα της νά δείξουν τήν πρός τόν πλησίον αγάπη ενισχύοντάς την οικονομικά.

Υπενθυμίζουμε τήν δυνατότητα υπογραφής μονίμου τραπεζικής εντολής ώστε μέ τήν μηνιαία συνδρομή σας νά αυξάνονται γιά τήν Μητρόπολη οι ελπίδες προσφοράς έργων αγάπης καί ευποιίας. Παρακαλούμε λοιπόν νά συμπληρώνετε τό σχετικό έντυπο προσαρμόζοντες κατά τίς δυνάμεις σας τό ποσόν τής εισφοράς σας. Κάθε προσφορά σας ακόμη λίγων ευρώ καί κάθε αύξηση τής ήδη καταβαλλομένης συνεισφοράς σας, είναι πολύτιμη.

Μόνιμη τραπεζική εντολή μηνιαίας καταθέσεως ή εφ΄ άπαξ ποσά δωρεών κατατίθενται στόν κάτωθι λογαριασσμό:

Metropolis von Austria
IBAN: AT67 3200 0000 0660 4771
Verwendungszweck: Unterstutzung Metropolis

Συνεχίζονται παράλληλα οι προσπάθειές μας γιά αναγνώριση από τίς αυστριακές οικονομικές υπηρεσίες τών δωρεών καί συνδρομών ως ποσών πού επιφέρουν φορολογική ελάφρυνση.

Νά έχετε τή βεβαιότητα ότι ο οβολός πού εμπιστεύεσθε στήν Εκκλησία τού Χριστού αξιοποιείται στό έπακρο καί σείς αποκτάτε «θησαυρόν εν Ουρανοίς».

Μέ αγάπη Χριστού καί πατρικές ευλογίες

+ Ο Αυστρίας Αρσένιος