Απάντηση Σεραφείμ σε Άνθιμο: Οι αμεταμέλητοι φέρουν την προσωπική τους ευθύνη

Loading...


Παρέμβαση Μητροπολίτη Πειραιώς για Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο και αργία της Κυριακής

Σήκωσε το γάντι ο Μητροπολίτης Πειραιώς και απάντησε στον Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο, ο οποίος είχε εναντιωθεί με την πρόταση Σεραφείμ για «εξορία» από το ναό όσων βουλευτών ψηφίσουν το νόμο για την κατάργηση της αργίας της Κυριακής. 
Συγκεκριμένα ο κ. Σεραφείμ αφού παραθέτει μια σειρά από επιχειρήματα για να στηρίξει τη θέση του, καλεί τον κ. Άνθιμο να προτείνει κάτι άλλο ως μοχλό πίεσης προς τους βουλευτές.

Αναλυτικά δήλωσε τα ακόλουθα :
            «1. Την πατρότητα της προτάσεώς μου έχει ο Μέγας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Οικουμενικός Διδάσκαλος, Επίσκοπος Μεδιολάνων Αμβρόσιος, ο οποίος με τα έργα του De Explanatione Symboli, De Sacramentis, De Fide, De Spiritu Sancto, De incarnationis dominicae sacramento, De officiis ministrorum, De virginidus, κατέλιπε εξαίρετα Θεολογικά κείμενα, μέτοχος της Ελληνικής και Λατινικής γλώσσης.
Ο Μέγας αυτός Άγιος, αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στο συναξάριον του, «και τον Βασιλέα Θεοδόσιον, ελθόντα από την Θεσσαλονίκην εις Μεδιόλανα, εμπόδισε από την είσοδον της Εκκλησίας, ενθυμίζοντάς του τους φόνους όπου ετόλμησε εις Θεσσαλονίκην, διδάξας . . . ότι δεν πρέπει έτσι προπετώς και αυθαδώς να τολμά εις τα Θεία» Σημειωθήτω ότι ο Βασιλεύς Θεοδόσιος είναι ο αποκληθείς Μέγας, ο στερεώσας τον Χριστιανισμόν, ο συγκαλέσας την Β΄ Οικουμενικήν Σύνοδον, ο υπό της Εκκλησίας τιμώμενος ως Άγιος την 17ην Ιανουαρίου. Η πράξις διά την οποίαν απηγορεύθη υπό του Αγίου Άμβροσίου η είσοδος εις τον Ναόν ήτο η σκληροτάτη και αιματηρά καταστολή της στάσεως των Θεσσαλονικέων και της δολοφονίας του στρατηγού του που ευθέως παρεβίασε την εντολήν του Δεκαλόγου «ου φονεύσεις» (Εξοδος 20΄.15)      

2. Ασφαλώς η Εκκλησία δεν είναι κλάμπ καθαρών και Αγίων αλλά και η χώρα του μυστηρίου της μετανοίας, η χώρα των «μεταποιουμένων» αμαρτωλών όχι των αμετανοήτων, διότι οι αμεταμέλητοι φέρουν την προσωπική τους ευθύνη που τους αποκόπτει από την κοινωνία με τον Θεό και στο παρόν και στο αιώνιο μέλλον μεταβάλλοντας ακόμα και την ευδαιμονία της βιώσεως της αγάπης Του σε άφατη οδύνη και αφόρητο πόνο.

3. Κατά την φρικώδη ώρα της Χειροτονίας μας ως Επισκόπων μας εγχειρίζεται η Ποιμαντορική Ράβδος με τις φράσεις «Λάβε την Ράβδον, ίνα ποιμαίνης το εμπιστευθέν σοι Ποίμνιον του Χριστού, και τοις μεν ευπειθέσιν, έστω αυτοίς υπό σού βακτηρίαν, και υποστηριγμός, τοις δε απειθέσι και ευτραπέλοις χρω αυτή Ράβδω επιτυπτική Ράβδω παιδεύσεως».

4. Είναι Εξόχως αντιφατικό το γεγονός να υποστηρίζουν την διατήρηση της Κυριακής αργίας Κόμματα με εκκλησιομαχική και αθειστική αντίληψη, ως ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΔΗΜΑΡ και το ΚΚΕ, από κοινωνικούς και εργασιακούς λόγους ορμώμενα και η συγκυβέρνηση των θεωρουμένων ως Εκκλησιοφίλων κομμάτων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να ποδοπατεί βαναύσως την Εντολή του Δεκαλόγου «εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα  έργα σου τη δε ημέρα τη εβδόμη σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου» (Έξοδος 20΄.9-10) την Εντολή του Αιωνίου Θεού, αποιεροποιώντας την ημέρα Κυρίου κατ’ εντολήν του Εβραικού λόμπυ, και μετά από αυτό το φρικώδες πνευματικά κακούργημα να εμφανίζωνται οι βουλευτές των, προς άγραν ψήφων εις τους πανηγυρίζοντας Ιερούς Ναούς εμπαίζοντες τους πιστούς και την Εκκλησίαν, φέροντες το προσωπείον του δήθεν ευσεβούς.

5. Διερωτώμαι δεν μας αγγίζει η στεντορεία αγωνιώδης φωνή του Εμπορικού κόσμου της χώρας ότι αποτελεί η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία της Κυβερνήσεως, αποδεδειγμένως, βόμβα στην βιωσιμότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητος, και ουσιαστική εκχώρησι στην αδηφάγο μανία των καρτέλ των πολυεθνικών αλυσίδων, Εβραικών κατά βάση συμφερόντων. Ήδη η επιστημονική επιτροπή της Βουλής διεπίστωσε την αυτονόητη αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης και την δικαστική δυνατότητα των πολυεθνικών να «επελάσουν» διά του ΣΤΕ.

            Μήπως ο Σεβασμιώτατος μπορεί να υποδείξη άλλο τρόπο πιέσεως των βουλευτών, οι οποίοι το μόνο που υπολογίζουν είναι το πολιτικό κόστος και η μη επανεκλογή τους; Δι’ αυτό ταπεινώς νομίζω ότι εάν οι Σεβασμιώτατοι αδελφοί δηλώσουν ευθαρσώς εις τους βουλευτάς ΝΔ και ΠΑΣΟΚ της περιφερείας των ότι η ποδοπάτηση της Εντολής του Θεού επάγεται την άπομάκρυνσή τους από τις λατρευτικές εκδηλώσεις της Μητροπόλεως τους, η ρύθμιση αυτή δεν θα περάσει.
            Τέλος δηλώ ότι τιμώ τον Σεβασμιώτατο Άγιο Αλεξανδρουπόλεως και τον ευλαβούμαι ιδιαιτέρως.»