Αμερικής Δημήτριος: Μαρτυρία του ρόλου της πίστεώς μας μέσα στην Ελληνική κληρονομιά μας

Loading...


Ας απαντήσουμε στην αποκάλυψη της σωτηριώδους χάριτός Του με την πίστη στις υποσχέσεις Του, αναφέρει μεταξύ άλλων στην αρχιεπισκοπική Εγκύκλιό του για την 25η Μαρτίου, Εορτή του Ευαγγελισμού και της Ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος. 

Ολόκληρη η εγκύκλιος έχει ως εξής: 

Εορτή Ευαγγελισμού
Ημέρα Ελληνικής Ανεξαρτησίας

Προς τους Σεβασμιωτάτους και Θεοφιλεστάτους Αρχιερείς, τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Μοναχούς και Μοναχές, τους Προέδρους και Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, τα Ημερήσια και Απογευματινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους Αδελφότητες, την Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και ολόκληρο το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Προσφιλείς Αδελφοί και Αδελφές εν Χριστώ,

Σε αυτή την ευλογημένη και λαμπρή Εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας οι καρδιές μας πλημμυρίζουν από χαρά και κατάπληξη βλέποντας την απέραντη αγάπη και θεία σοφία του Κυρίου μας. Τον προσκυνούμε με χαρά διότι διά του Ευαγγελισμού και της Σαρκώσεως του Θεού Λόγου η σωτηρία ανέτειλε στον κόσμο. Μένουμε έκπληκτοι καθώς βλέπουμε την φανέρωση της χάριτός Του με τρόπο που ξεπερνάει την ανθρώπινη κατανόηση.

Αυτή η κατάπληξη ενώπιον των ενεργειών του Θεού εκφράσθηκε από την Θεοτόκο. Στην απάντησή της στην είδηση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, ρώτησε, πως έσται μοι τούτο, επεί άνδρα ου γινώσκω; (Λουκ. 1:31-34).  Αυτή η ερώτηση δεν ήταν έκφραση αμφιβολίας εκ μέρους της Παρθένου Μαρίας, αλλά δέους για το θείο σχέδιο του Παντοκράτορος Θεού. Στούς ύμνους των Μεγάλων Εσπερινών επαναλαμβάνουμε την ερώτησή της προς τον Αρχάγγελο Γαβριήλ: Πως φθέγγη ρήματα υπέρ άνθρωπον…πως γενήσομαι, λέγε μοι χωρίον ευρύχωρον, και τόπος αγιάσματος, του τοις Χερουβίμ επιβαίνοντος;

Η απορία της Θεοτόκου σχετικά με το μεγάλο μυστήριο της Σαρκώσεως του Κυρίου μας επιβεβαιώνει την αντίδρασή μας όταν προσεγγίζουμε το ακατά-ληπτο του Θεού. Βεβαίως, η σοφία του Θεού είναι πέραν της ανθρωπίνης κατανοήσεως, αλλά μας έχει δοθεί κάποια περιωρισμένη έστω εικόνα μέσα από την αποκάλυψη της χάριτός Του. Ο Απόστολος Παύλος ανεφέρθηκε σ’αυτήν όταν ανέκραξε, ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού∙ ως ανεξεραύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστοι αι οδαί αυτού (Ρωμ. 11:33). Αυτό που θεωρείται μωρία από ορισμένους, είναι η αποκάλυψη της δυνάμεως και αγάπης Του για τους ανθρώπους της σωτηρίας (Α’Κορ. 1:18).

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Παρθένου Μαρίας, η απάντησή μας στην σοφία και αποκάλυψη του Θεού θα πρέπει να φανερώνει επίσης την πίστη και αφοσίωσή μας. Καθώς εκείνη αναλογιζόταν πως ο πάσιν αχώρητος, και πάσιν αθεώρητος, πως ούτος δυνήσεται Παρθένου, μήτραν οικήσαι, ην αυτός έπλασε; (Ύμνος του Όρθρου), εξέφραζε ταυτοχρόνως την πίστη της στην δύναμη του Θεού και την αφοσίωσή της στο θείο θέλημά Του για την ζωή της. Στην απάντησή της στην διαβεβαίωση του Γαβριήλ, ότι ουκ αδυνατήσει παρά τω Θεώ παν ρήμα, ανεφώνησε γένοιτό μοι κατά το ρήμά σου (Λουκ. 1: 37-38).

Σ’ αυτή την Εορτή του Ευαγγελισμού, καλούμεθα να αποδεχθούμε το ακατάληπτο του μυστηρίου του Θεού. Καθώς εορτάζουμε αυτή την Εορτή, αντιμετωπίζουμε με δέος την μεγάλη και ένδοξη αποκάλυψη της δυνάμεως και χάριτος του Θεού, και καθώς ενούμεθα με τον Σαρκωθέντα Κύριό μας, επιβεβαιώνουμε την πίστη μας σε Εκείνον και την δέσμευσή μας να πράττουμε το θέλημά Του. Τιμούμε το ωραίο παράδειγμα της Θεοτόκου και διαπνεόμενοι από δέος για αυτά που έκανε ο Θεός για μας, Τον εμπιστευόμεθα ότι θα εκπληρώση τα πάντα και θα μας οδηγήση στην αιώνια σωτηρία.

Στην Εορτή αυτή τιμούμε και την Ελληνική Ημέρα Εθνικής Ανεξαρτησίας, ενθυμούμενοι τον αγώνα των προγόνων μας και απολαμβάνοντας την ελευθερία μας. Καθώς ανακαλούμε την σημαντική ιστορική σχέση των δύο εορτών, ας θυμηθούμε πως η πίστη στον Θεό, η αφοσίωση στο θέλημά Του και το δέος για την μεγάλη δύναμη και σοφία Του ενέπνευσαν τους προγόνους μας να αγωνισθούν για την ελευθερία, την δικαιοσύνη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ζωή. Βεβαίως, αυτοί υπήρξαν διακαείς πόθοι πολλών γενεών οι οποίες υπέφεραν υπό κατοχή και καταπίεση. Αλλά το 1821, οι ευλογίες της ελευθερίας άρχισαν να γίνονται πραγματικότητα για τους Έλληνες. Καθώς τιμούμε την θυσία των αυτή την ημέρα, είθε να επιβεβαιώνουμε την δύναμη της πίστεως στον Θεό και να ανανεώνουμε την δέσμευσή μας στο να προσφέρουμε μαρτυρία του καθοδηγητικού και εμπνευσμένου ρόλου της πίστεώς μας μέσα στην Ελληνική κληρονομιά μας.

Είθε, επίσης, να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Θεό για την ευλογημένη μαρτυρία της Θεοτόκου, η οποία διά του Ευαγγελισμού μας υποδεικνύει πως να αποδεχόμεθα την άφατη σοφία και δύναμη του Θεού. Ας συνδεθούμε μαζί της, και μαζί με τους Αγίους και τις ουράνιες δυνάμεις που εκφράζουν το δέος τους για Εκείνον. Ας απαντήσουμε στην αποκάλυψη της σωτηριώδους χάριτός Του με την πίστη στις υποσχέσεις Του και με την αφοσίωση στο θέλημά Του και στο έργο της Βασιλείας Του.

Μετά πατρικής εν Χριστώ αγάπης,

† ο  Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος