Αμερικής Δημήτριος για την Παναγία: Φέρνει ανακούφιση στους αγώνες μας

Loading...


«Η των ουρανών υψηλοτέρα υπάρχουσα,
και των Χερουβείμ ενδοξοτέρα, και πάσης
κτίσεως τιμιωτέρα∙ η δι’υπερβάλλουσαν
καθαρότητα, της αιδίου ουσίας δοχείον
γεγενημένη, εν ταίς του Υιού χερσί, σήμερον
την παναγίαν παρατίθεται ψυχήν.
(Εσπερινός της Εορτής)»

Έτσι ξεκινάει την εγκύκλιό του για την εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος και σε άλλο σημείο εύχεται να ανακαλύπτουμε σε εκείνη την αληθινή μαρτυρία πίστεως η οποία ανανεώνει την ελπίδα μας, φέρνει ανακούφιση στους αγώνες μας, και μας εξασφαλίζει την υπέροχη και αιώνια ζωή που μας παρέχει η βασιλεία του Θεού.

Ολόκληρη η εγκύκλιος έχει ως εξής: 
Προς τους Σεβασμιωτάτους και Θεοφιλεστάτους Αρχιερείς, τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Μοναχούς και Μοναχές, τους Προέδρους και Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, τα Ημερήσια και Απογευματινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους Αδελφότητες, την Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και ολόκληρο το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Προσφιλείς Αδελφοί και Αδελφές εν Χριστώ,

Την ημέρα αυτή του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, οι καρδιές γεμίζουν με ελπίδα καθώς αναλογιζόμεθα την αγία ανάπαυση και θαυματουργό μετάσταση της Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας. Έχουμε την ελπίδα μας στον Χριστό και Κύριό μας διότι η Θεοτόκος μας προσφέρει εξαίσια μαρτυρία της δυνάμεώς Του. Βεβαίως, η κλήση της να γεννήση τον Υιόν του Θεού ήτο μοναδική, αλλά σε όλες τις πτυχές της ζωής και του θανάτου της έδειξε με το υπέροχο παράδειγμά της πως η δύναμη και η χάρη του Θεού μπορούν να μεταμορφώσουν τον θάνατο σε ζωή.

Η μεταμόρφωση όλης της κτίσεως άρχισε όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάσθηκε στην Παρθένο Μαρία και της ανεκοίνωσε την Σάρκωση του Χριστού. Η Παναγία εκλήθη από τον Θεό, πράγμα το οποίο ελευθέρως απεδέχθη εν πίστει λόγω καθαρότητος της καρδιάς της και αγιότητος του βίου της. Γι’αυτό και στην Εορτή αυτή την τιμούμε ψάλλοντας: η δι’υπερβάλλουσαν καθαρότητα, της αιδίου ουσίας δοχείον γεγενημένη, εν ταίς του Υιού χερσί, σήμερον την παναγίαν παρατίθεται ψυχήν (Ύμνος του Εσπερινού). Ενώ η καθαρότητα της ψυχής της ολοκληρώθηκε με την κύηση του Κυρίου μας, η ίδια ήτο ήδη άγιο πρόσωπο εξ αιτίας της αγάπης της για τον Θεό και της κοινωνίας μαζί Του.

Η αγνότητα και αγιότητα της Θεοτόκου επιβεβαίωσε και τόνισε την αληθινή ζωή την οποία βίωσε στη σχέση της με τον Θεό. Ω, τεράστιο θαύμα και μυστήριο! Ναί, γέννησε τον Χορηγό της Ζωής, τον Ένα μέσω του Οποίου δημιουργήθηκαν όλα τα πράγματα, τον Υιόν του Θεού ο οποίος φανέρωσε την δύναμη της θείας ζωής επί του θανάτου. Σήμερα, τιμούμε ακριβώς αυτό ψάλλοντας: Ζωής υπάρξασα τέμενος, ζωής της αιδίου τετύχηκας∙ διά θανάτου γαρ, προς την ζωήν μεταβέβηκας, η την ζωήν τεκούσα την ενυπόστατον (Ύμνος του Όρθρου). Εκείνη όμως γνώριζε αυτή την αιώνια ζωή λόγω της πίστεώς της. Πίστευε στις επαγγελίες περί σωτηρίας, και θεμελίωσε την ελπίδα επί της εμπειρίας της αποκαλύψεως και παρουσίας του Θεού. Λόγω της πίστεώς της, μεταφέρθηκε από την ζωή στην ζωή μετά την Κοίμησή της, και μέσω του θανάτου της ανήλθε στους ουρανούς για να ζήση αιωνίως με τον Υιόν της.

Η αγιότητα και η εμπειρία της αληθινής ζωής εν Χριστώ είναι και οι λόγοι για τους οποίους η Θεοτόκος μπορεί να μεσιτεύη για όλους εμάς. Βεβαίως, ζητούμε την μεσιτεία όλων των Αγίων, παρακαλώντας τους να προσεύχονται στον Θεό για μας, για να μας χαρίζη έλεος και χάρη. Όμως, όπως συμβαίνει αυτή την ημέρα, όπως και στην Εορτή του Ευαγγελισμού, προσευχόμενοι απευθυνόμεθα στην Παρθένο Μαρία ως την Μητέρα του Κυρίου μας, ως το πρόσωπο το οποίο έχει πολύ ιδιαίτερη και μοναδική σχέση με Εκείνον. Γιά την Θεοτόκο, αυτή δεν είναι απλώς μία σχέση εμπιστοσύνης στο θείο θέλημα του Κυρίου. Είναι μία αιώνια κοινωνία η οποία θεμελιώθηκε σε μία ζωή αγιότητος. Είναι πίστη στην αγάπη του Θεού, εν γνώσει ότι Εκείνος θα πράξη ο,τι απαιτείται για την σωτηρία μας.

Αυτή είναι η μαρτυρία της Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας την ημέρα της Εορτής της Κοιμήσεώς της. Όπως διά της ζωής της έτσι και με την Κοίμησή της προσφέρει μαρτυρία της προτεραιότητος μιάς ζωής καθαρότητος και αγιότητος. Μέσα από την θαυματουργό μετάστασή της, ο Θεός αποκαλύπτει διά της Θεοτόκου την δύναμη της θείας ζωής επί του θανάτου. Μεσιτεύοντας αδιαλείπτως υπέρ ημών, η Παναγία μας δείχνει την πλήρη και ακλόνητη πίστη στο θέλημα και την δύναμη του Θεού.

Είθε να δοξάζουμε, να τιμούμε και να ευχαριστούμε τον Θεό για την Θεοτόκο καθώς εορτάζουμε την Κοίμησή της, και είθε να ανακαλύπτουμε σε εκείνη την αληθινή μαρτυρία πίστεως η οποία ανανεώνει την ελπίδα μας, φέρνει ανακούφιση στους αγώνες μας, και μας εξασφαλίζει την υπέροχη και αιώνια ζωή που μας παρέχει η βασιλεία του Θεού.