Χίου Μάρκος προς κληρικούς: Μην ανακατεύεστε στις εκλογές

Loading...


Την απαγόρευση του κομματισμού στους κληρικούς υπενθυμίζει με εγκύκλιό του ο Μητροπολίτης Χίου Μάρκος ενόψει των επικείμενων τοπικών εκλογών αλλά και των ευρωεκλογών.  Τους καλεί να αποφεύγουν τις πολιτικές συζητήσεις και βεβαίως τη συμμετοχή σε συγκεντρώσεις….

Ολόκληρη η εγκύκλιος αναφέρει: 

Εν Χίω τη 7η Φεβρουαρίου 2014
Μνήμη Παρθενίου, Επισκόπου Λαμψάκου
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Π ρ ο ς
τον Ιερόν Κλήρον
της καθ’ ημάς Ι. Μητροπόλεως.

Επικειμένων των Ευρωεκλογών και των Εκλογών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως του μηνός Μαίου 2014, υπομιμνήσκομεν και αύθις

α) τους λόγους του Κυρίου « Ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επ’ άροτρον και βλέπων εις τα οπίσω εύθετός εστιν εις την βασιλείαν του Θεού » (Λουκ. 9, 62), καθώς και « μη πεποίθατε επ’ άρχοντας, επί υιούς ανθρώπων οις ουκ έστι σωτηρία» (Ψαλμ. 145, 3),

β) τους Ι. Κανόνας ΣΤ΄, ΠΑ΄και ΠΓ΄ Αποστολικούς, καθώς και Γ΄ και Ζ΄ της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, και

γ) την υπ’ αριθ. 611/241/27-2-1996 Εγκύκλιον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, δι’ ης απαγορεύεται ο κομματισμός εις τους Κληρικούς, ως και τας επί τούτω τοιαύτας της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως,  «Περί μη αναμείξεως εις την πολιτικήν», εντελλόμεθα, όπως μεριμνήσητε διά την πιστήν εφαρμογήν τούτων, αποφεύγοντες επιμελώς πάσαν πολιτικήν συζήτησιν ή συμμετοχήν εις πολιτικάς συγκεντρώσεις ή άλλην δραστηριότητα σχέσιν έχουσαν προς τας προσεχείς Εκλογάς, δεδομένου ότι ταύτα δεν συμβιβάζονται με την ιδιότητα του Κληρικού, ο οποίος, εν τη Ενορία αυτού, είναι ο πνευματικός πατήρ πάντων των ενοριτών αυτού.

Εντολή Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ο Πρωτοσύγκελλος

Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. ΛιαδήςΕτικέτες