Πασχαλινό μήνυμα Οικ. Πατριάρχου: Ο ολοκληρωτισμός δεν γνωρίζει πολιτικάς παρατάξεις

Loading...


Επιμέλεια: Μανώλης Κείος

«Παρά την φαινομενικήν τεχνολογικήν πρόοδον των ανθρωπίνων κοινωνιών, παρά τας διακηρύξεις περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών, το εθνοφυλετικόν και θρησκευτικόν μίσος διογκούνται παγκοσμίως και προκαλούν επικινδύνους εντάσεις, αι οποίαι επιτείνουν την κυριαρχίαν του βασιλείου του θανάτου, του Άδου, των καταχθονίων». Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων στο πατριαρχικό του μήνυμα για το Πάσχα ο κ. Βαρθολομαίος. Ένα μήνυμα με σαφέστατα πολιτκά μηνύματα. Σε αυτό κάνει ειδική αναφορά στη διαφορετικότητα λέγοντας: » Οι άνθρωποι ατυχώς δεν ημπορούν να ανεχθούν την διαφορετικότητα εις τον συνάνθρωπόν των. Δεν ημπορούν να δεχθούν την διαφορετικήν φυλετικήν καταγωγήν του ανθρώπου, τας διαφορετικάς αντιλήψεις και πεποιθήσεις του, πολιτικάς, θρησκευτικάς, κοινωνικάς.»

Προσπαθεί μάλιστα να συγκεράσει το ρατσισμό με τους δήθεν προοδευτικούς σχολιάζοντας με νόημα: «Η ανθρωπότης εγνώρισε την εκ της Κεντρικής Ευρώπης πηγάσασαν φρίκην με τα εκατομμύρια θυμάτων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και των ρατσιστικών διωγμών. Ταυτοχρόνως όμως έζησε και την φρίκην των δυνάμεων εκείνων, αι οποίαι, ονομάζουσαι εαυτάς προοδευτικάς, διέπραξαν εν ονόματι της ελευθερίας αναλόγου μεγέθους και σκληρότητος εγκλήματα εις την Ανατολικήν Ευρώπην. Ούτω, λοιπόν, ο ολοκληρωτισμός δεν γνωρίζει πολιτικάς παρατάξεις»

Ολόκληρο το μήνυμα έχει ως εξής: 

 

 Ετικέτες