Πανστρατιά κατά του οικουμενισμού από πιστούς

Loading...


«Το πλήρωμα των λαϊκών της Ορθόδοξης Εκκλησίας δηλώνουμε ότι θα συμπορευτούμε και θα διακονήσουμε αυτόν τον θεάρεστο αγώνα των αγιορειτών Πατέρων»,αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ορθοδόξων Λαϊκων «ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ» προσυπογράφοντας όσα δήλωσαν Αγιορείτες σε πρόσφατη παρέμβασή τους. 

Αναλυτικά αναφέρουν: 

Χριστός Ανέστη
«Εξήνθησεν η έρημος, ωσεί κρίνον Κύριε…» (Ωδή γ΄του όρθρου)
Λυπήθηκε ο Αναστάς Κύριος το εξουθενωμένο και απροστάτευτο ποίμνιο Του και άνθισε στις ψυχές του λαμπριάτικα αγριολούλουδα απ΄τον Άθωνα!
Γιατί δεν ήταν άλλο από άνθη και ευωδία του Αγίου Πνεύματος η προσ-φατη διακήρυξη των Αγιορειτών Πατέρων να υψώσουν πνευματικό ανάχωμα απέναντι στην εξάπλωση της χολέρας του οικουμενισμού, με την απειλή της δια-κοπής της εκκλησιαστικής κοινωνίας.
Εξήνθησε η έρημος λοιπόν από τα λόγια των Αγίων, των Διδασκάλων, των Μαρτύρων και Ομολογητών που τώρα πλέον ξαναήρθε ο καιρός να γίνουν βίωμα και πράξη.
Εμείς, το πλήρωμα των λαϊκών της Ορθόδοξης Εκκλησίας δηλώνουμε ότι θα συμπορευτούμε και θα διακονήσουμε αυτόν τον θεάρεστο αγώνα των αγιο-ρειτών Πατέρων, με την ευχή να λάμψουν ως σύγχρονοι λαμπαδοφόροι των παλαιών και ενδόξων αγώνων της πνευματικής καστροπολιτείας του Αγίου Όρ-ους.

Καλούμε όλους τους ενσυνείδητους πιστούς. τους απανταχού ορθoδό-ξους Συλλόγους και διαχειριστές ορθοδόξων sites/blogs σε συστράτευση απέ-ναντι στην οικουμενιστική παναιρετική λαίλαπα και τους προβατόσχημους της λύκους που μας οδηγούν στον άδη.

Άς συμπαραταχθούμε με τους εργάτες του αμπελώνος του Κυρίου όπως οι Άγιοι Απόστολοι και Πατέρες μας δίδαξαν. Άς συσπειρωθούμε στις πνευμα-τικές θερμοπύλες του κράτους του Χριστού για να σωθούμε και να στηρίξουμε και τους ασθενεστέρους, γιατί όπως λέει ο ιερός Χρυσόστομος: «Ακόμα και αν όλα τα κατορθώσουμε, τον πλησίον αν δεν οφελήσουμε δεν θα μπούμε στην βασι-λεία των ουρανών». Αμήν.

O πρόεδρος
Ιω.Ρίζος