Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Δ. Κούρκουλας για τις θρησκευτικές ελευθερίες

Loading...


«Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, για να υποδαυλίσουν τον εξτρεμισμό και το μίσος» Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων στην παρέμβασή του  στην Oλομέλεια του Eυρωπαικού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις Θρησκευτικές Ελευθερίες και την Πολιτιστική Ποικιλομορφία στο Στρασβούργο  στις 16.04.2014 ο ΥΦΥΠΕΞ Δ. Κούρκουλας.

Παρατίθενται αποσπάσματα από την παρέμβαση του Υφυπουργού:

«Η Ε.Ε. σκοπεύει να συνεχίσει να υπερασπίζεται, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Ένωσης, τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία της από την εποχή της ίδρυσης της: Το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και την έννομη τάξη. Με την υιοθέτηση, τον Ιούνιο του 2012, του Στρατηγικού Πλαισίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία, η Ε.Ε. υπογράμμισε ότι, σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι ζητούν να ζουν με ελευθερία, αξιοπρέπεια και ασφάλεια σε ανοιχτές και δημοκρατικές κοινωνίες, χαρακτηριζόμενες από το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την έννομη τάξη. Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να ενισχύσει τις προσπάθειες της για την εφαρμογή αυτών των αξιών.
Στο πλαίσιο της «Στρατηγικής 2012» εντάσσεται και η υιοθέτηση των Οδηγιών της Ε.Ε. για τη Θρησκευτική Ελευθερία και Πίστη στην εξωτερική πολιτική της. Οι συγκεκριμένες οδηγίες χρησιμοποιούνται από τις διπλωματικές αποστολές, αλλά και τις κεντρικές υπηρεσίες της Ε.Ε. για την αποδοτικότερη διαβούλευση με τρίτες χώρες, σε διμερές αλλά και σε πολυμερές επίπεδο και ειδικότερα στην προσπάθεια εξάλειψης όλων των μορφών διακρίσεων με βάση τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και στην εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών σε αυτό το θέμα.

Επιπρόσθετα, με κοινό ανακοινωθέν τους, εκδοθέν την 20η Σεπτεμβρίου 2012, η Ύπατη Εκπρόσωπος και οι εκπρόσωποι τριών οργανισμών, της Οργάνωσης για την Ισλαμική Συνεργασία, της Αφρικάνικης Ενώσεως και της Αραβικής Ενώσεως, υπογράμμισαν την κοινή τους θέση για το σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας και ανεκτικότητας, ενώ παράλληλα καταδίκασαν κάθε μορφή θρησκευτικής μισαλλοδοξίας. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, για να υποδαυλίσουν τον εξτρεμισμό και το μίσος. Η μόνη απάντηση στο σκότος της αδιαλλαξίας και της άγνοιας είναι το φως του αλληλοσεβασμού, της ανεκτικότητας και του διάλογου.
Περαιτέρω, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός αποτελούν τους πυλώνες κλειδιά για την επίτευξη των δημοκρατικών κοινωνών που επιζητούμε. Η εκπαίδευση θα παραμείνει ως ένα από τα σημαντικότερα πεδία εφαρμογής της Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού πλαισίου. Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει την προώθηση της κατανόησης και του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συμμέτοχη, την πολιτιστική ποικιλομορφία, την δια βίου μάθηση, και την εκμάθηση της ανεκτικότητας προς τον πλησίον.

Το σχέδιο ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορθά, τονίζει τη σημασία της προσπάθειας για την εξάλειψη της θανατικής ποινής. Παραδοσιακά, έχουμε μια αυστηρή θέση, εκπορευόμενη από τις αρχές μας, υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής σε όλο τον κόσμο. Αυτή η θέση μας δεν μπορεί να υπονομευτεί από πολιτιστικές διαφοροποιήσεις ή πεποιθήσεις. Τα θεμελιώδη δικαιώματα της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας δεν μπορούν να τεθούν υπό αμφισβήτηση σε καμιά περίπτωση. Έχουμε καταδικάσει, δημοσίως, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, την εφαρμογή της θανατικής ποινής σε όλες τις περιπτώσεις όπου και όταν αυτή εφαρμόζεται. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να υπογραμμίζουμε την εγγενή βαναυσότητα και μη αντιστρεψιμότητα αυτής της ξεπερασμένης μορφής ποινής. Ετικέτες