Ο κ. Κωνσταντίνου Κοσμήτορας της Θεολογικής του ΑΠΘ και το προσκυνητάριο με την εικόνα του Χριστού

Loading...


Απόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μας απέστειλαν το παρακάτω κείμενο με αφορμή το προσκυνητάριο με την εικόνα του Χριστού:

η συνέχεια εδώΕτικέτες