Ναυπάκτου Ιερόθεος: Λίγο πριν την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο

Loading...


Στο κείμενο παρουσιάζονται εκτός των άλλων και οι προσθήκες/τροποποιήσεις των κειμένων της Μεγάλης Συνόδου που θα υποστηρίξει η Εκκλησία της Ελλάδος. Αναλυτικά:

Μητροπολίτη Ναυπάκτου: Λίγο πρίν τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο by EpomeniToisAgPatrasi