Μητρ. Κυθήρων για Πάσχα: Δεν έχουμε εμπιστευθή απόλυτα τον Χριστό – Τα σχέδια των δυνάμεων του σκότους θα σωριασθούν

Loading...


 «Όσο και αν φαίνονται ότι επικρατούν οι δυνάμεις του σκότους, ας είμεθα βέβαιοι ότι τα σκοτεινά και ασεβή τους σχέδια θα σωριασθούν μια ημέρα ως χάρτινοι πύργοι, όπως τα ολοκληρωτικά καθεστώτα του βορρά, κατά τον περασμένο αιώνα, και η Αλήθεια του Αναστάντος Χριστού, η σώζουσα και λυτρωτική Αλήθεια θα, θριαμβεύση τελικά» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Μητρ. Κυθήρων στην εγκύκλιό του για το Πάσχα. Αναλυτικά:

Προς
Τον Ιερόν Κλήρον και
τον Χριστώνυμον Λαόν
της καθ΄ημάς Ιεράς Μητροπόλεως
Κυθήρων και Αντικυθήρων
«Χαίρετε. Μη φοβείσθε˙ υπάγετε απαγγείλατε τοις αδελφοίς μου, ίνα απέλθωσιν εις την Γαλιλαίαν, κακεί με όψονται» (Ματθ.κη’ 9-10)
Αγαπητοί μου Αδελφοί και Συλλειτουργοί,
Αδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Ο Αναστάς Κύριος και Θεός, μας ευθύς μετά την ένδοξη τριήμερη Ανάστασί Του, απευθυνόμενος στις άγιες Μυροφόρες γυναίκες, τις ευαγγελίστριες του χαρμοσύνου μηνύματος της Αναστάσεως προς τους αγίους Μαθητάς και Αποστόλους Του, τις προσφώνησε με τον θερμό Αναστάσιμο χαιρετισμό˙ «Χαίρετε». Και αφού εγαλήνευσε τις πονεμένες και φοβισμένες καρδιές τους με την ανείπωτη Αναστάσιμη πνευματική χαρά, τις παραγγέλλει λέγοντας (τα παραθέτουμε σε απλή γλώσσα): «Μη φοβείσθε. Πηγαίνετε και αναγγείλατε στους αδελφούς μου, τους αγαπημένους Μαθητάς και Αποστόλους μου, να πορευθούν στην Γαλιλαία και εκεί θα με συναντήσουν».
Προηγουμένως, οι άγιες Μαθήτριες και Μυροφόρες αξιώθηκαν της Αγγελικής οπτασίας. Και άκουσαν τα ενθαρρυντικά λόγια του Αγγέλου: «Μη φοβείσθε σείς˙ διότι γνωρίζω, ότι ζητείτε τον Ιησούν τον εσταυρωμένον. Δεν είναι εδώ. Διότι ανέστη, όπως είπε˙ Ελάτε και ίδετε τον τόπον, όπου ενταφιάσθηκε ο Κύριος. Και αφού υπάγετε γρήγορα, είπατε εις τους μαθητάς Του, ότι ανέστη από τους νεκρούς και πορεύεται πριν από σας εις την Γαλιλαία.

Εκεί θα τον ιδήτε. Ιδού σας είπα εκείνο Με την παράθεσι του Ευαγγελικού κειμένου σε απλή γλώσσα διαπιστώνουμε, αδελφοί μου, ότι τόσον ο Αναστάς εκ των νεκρών και θριαμβεύσας κατά του θανάτου Κύριος και Θεός μας, όσον και ο Άγγελος του Θεού πιο πριν, μετέδωκαν το χαροποιό μήνυμα της Αναστάσεως στις Μυροφόρες, αφού έδιωξαν το αίσθημα του φόβου από τις καρδιές των. «Προηγουμένως ο Άγγελος τις απαλλάσσει από τον φόβο και τότε ομιλεί σ’αυτές για την Ανάστασι του Χριστού», παρατηρεί ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός, σχολιάζοντας το ρήμα του Αγγέλου «μη φοβείσθε», λέγει: «Μη φοβάσθε σείς, αλλά αυτοί οι φύλακες του τάφου και όλοι οι εχθροί του Χριστού».

Και σε άλλο σημείο ο ιερός Χρυσόστομος επισημαίνει ότι «όταν οι Μυροφόρες γυναίκες έφυγαν (από τον κενό Τάφο του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού) με φόβο και μεγάλη χαρά, λόγω του χαρμοσύνου αγγέλματος της Αναστάσεως, τις συνάντησε ο Ιησούς λέγων το Χαίρετε». Ήθελε ο Κύριος να εξαλείψη κάθε ίχνος φόβου και αγωνίας και να εμφυτεύση για πάντα στις ευσεβείς καρδιές των την μόνιμη και αναφαίρετη Αναστάσιμη Χαρά.

«Εννόησε το μέγεθος της χαράς της Αναστάσεως, αφού και οι ουράνιες δυνάμεις εορτάζουν μαζί μας» τονίζει ο Χρυσορρήμων Πατήρ. «Χαίρονται (οι Ασώματες Δυνάμεις) για τα δικά μας αγαθά. Αν και είναι ιδική μας η χαρά, που μας εχάρισε ο Αναστάς Κύριος, όμως είναι και ιδική τους θεία ηδονή…. Εορτή της γης και του Ουρανού είναι (το Άγιον Πάσχα). Άγγελοι χαίρουν και Αρχάγγελοι και ο Δημιουργός όλων των επουρανίων Δυνάμεων συνεορτάζει μαζί μας» (Ε.Π.Ε 36,76.152.)

Αγαπητοί μου αδελφοί,
Οι άγιες Μυροφόρες γυναίκες, ενώ μετέβησαν στον Πανάγιο Τάφο του Θείου Λυτρωτού μας για να αλείψουν με αρώματα το νεκρό σώμα του Κυρίου μας, ανύποπτες για την Ανάστασί Του, εδέχθησαν το Αγγελικό μήνυμα της Θείας Εγέρσεως του Θεανθρώπου Κυρίου μας και αυτό έδιωξε τον φόβο και την θλίψι από τις καρδιές των.

Ομοίως και το «Χαίρετε» του Αναστάντος Χριστού άναψε στις ψυχές τους την θεία φλόγα της πνευματικής χαράς και της θείας Αγάπης, η οποία αγάπη «έξω βάλλει τον φόβον», κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη.

Και εμείς οι σημερινοί άνθρωποι, οι Χριστιανοί του 21ου αιώνος, παρ’ότι έχουμε απόλυτα βεβαιωμένο το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού και βεβαία την ελπίδα και προσμονή των αγαθών της Επουρανίου Βασιλείας, εν τούτοις δεν έχουμε, ίσως αποβάλη από την καρδιά μας οριστικά τα αισθήματα του φόβου, της αγωνιώδους μέριμνας, της ανησυχίας και της ανασφάλειας. Δεν έχουμε εμπιστευθή απόλυτα στον Χριστό «εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών», όπως επαναλαμβάνουμε καθημερινά στη Θεία Λατρεία μας.

Η οικονομική κρίσις, που δεν υποχωρεί ακόμη, με τις δυσοίωνες προβλέψεις. Η ηθική και πνευματική κρίσις, που φαντάζει τρομακτική μπροστά στα μάτια μας, με την αποστασία από τον Θεό και το πανάγιο θέλημά Του. Με την πτώσι και τον ευτελισμό ηθικών και πνευματικών αξιών, ιδιαίτερα στον χώρο της Παιδείας και της αγωγής της μαθητιώσης και σπουδαζούσης νεολαίας μας. Με τον κλονισμό των θεσμών και των παραδοσιακών αξιών του κοινωνικού μας ιστού και την παρατηρούμενη εκτροπή του ανθρώπου σε ανίερες, έκφυλες και ανώμαλες ηθικώς καταστάσεις. Με το προσφυγικό και μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο διογκώνεται καθημερινά με απρόβλεπτες διαστάσεις και εξελίξεις. Με την αστάθεια και την απειλή πολεμικών συρράξεων στη Μέση Ανατολή. Με τα νεωτεριστικά αντορθόδοξα και αντιπαραδοσιακά ανοίγματα μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο προς τους αλλοδόξους και αλλοθρήσκους με το αλλοπρόσαλλο πνεύμα της λεγομένης «μεταπατερικής θεολογίας» και της «μετανεωτερικότητας», τα οποία είναι έκγονα της παναιρέσεως του Οικουμενισμού και της Παγκοσμιοποιήσεως. Και γενικότερα, με την επικρατούσα αστάθεια, ρευστότητα και αβεβαιότητα, που προβάλλουν ως απειλητικά νέφη στον πνευματικό μας ορίζοντα και τρομακρατούν πολλούς συνανθρώπους μας.
 

Όμως, αδελφοί μου, οι φόβοι, οι αγωνίες και ανασφάλειες αυτές δεν έχουν καμμία θέσι στη ζωή του πιστού Χριστιανού, του ανθρώπου του Θεού, που πιστεύει ακράδαντα στον Αναστάντα θριαμβευτή και την Αγία Του Ανάστασι. «Μείζων εστίν ο εν ημίν ή ο εν τω κόσμω» (Α’Ιωαν.4,4). Ο Βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων «εξήλθε νικών και ίνα νικήση»(Αποκ.6,2), κατά τον άγιο Ευαγγελιστή Ιωάννη. Όσο και αν φαίνονται ότι επικρατούν οι δυνάμεις του σκότους, ας είμεθα βέβαιοι ότι τα σκοτεινά και ασεβή τους σχέδια θα σωριασθούν μια ημέρα ως χάρτινοι πύργοι, όπως τα ολοκληρωτικά καθεστώτα του βορρά, κατά τον περασμένο αιώνα, και η Αλήθεια του Αναστάντος Χριστού, η σώζουσα και λυτρωτική Αλήθεια θα, θριαμβεύση τελικά.
Αγαπητοί μου Αδελφοί,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Είθε αυτή η τρισμέγιστη και κοσμοσωτήρια αλήθεια του Αναστάντος Κυρίου μας να διαποτίση το είναι και ολόκληρη την ζωή μας. Να συντελέση στην ειρήνευσι της Αγίας μας Εκκλησίας και ολόκληρης της ανθρωπότητος. Να δώση ελπίδα, χαρά και αληθινή ζωή σε όλους τους πονεμένους και δοκιμαζομένους αδελφούς. Να χαρίση ο Αναστάς Κύριος πλούσια την ειρήνη, την αγάπη και την ευλογία Του σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στους ξενιτεμένους αγαπητούς μας Κυθηρίους και Αντικυθηρίους ναυτικούς.
Με Αναστάσιμες εγκάρδιες ευχές και ευλογίες,
ΟΜητροπολίτης

† Ο Κυθήρων ΣεραφείμΕτικέτες