Γόρτυνος Ιερεμίας: Όταν μας συμβαίνει μια συκοφαντία ή κάποιο άλλο κακό, να μην τα «χάνουμε», να μην λιποψυχούμε

Loading...


ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑ

Ο 10ος Ψαλμός

1. Σήμερα, αδελφοί μου χριστιανοί, θα σας ερμηνεύσω τον 10ο ψαλμό του Ψαλτηρίου και παρακαλώ να προσέξετε την ερμηνεία του. Ο ποιητής του ψαλμού αυτού καταδιώκεται από εχθρούς, αλλά έχει δυνατή πίστη και πεποίθηση στο Θεό και από την αρχή λέγει: «Επί τω Κυρίω πέποιθα» (στιχ. 1)! 

Οι φίλοι όμως του ποιητού μας τον συμβουλεύουν, για να αποφύγει την καταδίωξη των εχθρών του, να φύγει, να πάει να κρυφτεί στα βουνά, σαν πουλάκι («μεταναστεύου εις τα όρη ως στρουθίον», στιχ. 1). Γιατί οι εχθροί του, του λέγουν, είναι δυνατότεροι απ᾽ αυτόν. Είναι οπλισμένοι εναντίον του («ενέτειναν τόξον, ητοίμασαν βέλη εις φαρέτραν», στιχ. 2). Ήδη του τα γκρέμισαν όλα, όλα όσα έκανε, και τώρα τι άλλο μπορεί να κάνει αυτός, από το να φύγει («ότι α συ κατηρτίσω καθείλον, ο δε δίκαιος τι εποίησε;», στιχ. 3);

2. Σ᾽ αυτά τα μικρόψυχα λόγια των φίλων του ο ποιητής απαντά ότι έχει πίστη στον Θεό, ο Οποίος δεν είναι μόνο ψηλά και μακρυά, πάνω στον ουρανό («Κύριος εν τω ουρανώ ο θρόνος αυτού», στιχ. 4), αλλά είναι και πολύ κοντά μας: Κατοικεί στον άγιο Ναό του· «Κύριος εν τω ναώ τω αγίω αυτού» (στιχ. 4)! Επομένως θα καταφύγει στον Ναό, θα προσευχηθεί και θα τον βοηθήσει ο Θεός. Πιστεύει δε απόλυτα ο ποιητής μας στην βοήθεια του Θεού, γιατί ο Θεός επιβλέπει με ευμένεια στον «πένητα», στον καταδιωκόμενο δηλαδή, και στον ταπεινό άνθρωπο («οι οφθαλμοί αυτού εις τον πένητα αποβλέπουσι», στιχ. 4). Καί τέτοιος είναι ο ποιητής μας. Ο Θεός είναι απόλυτα δίκαιος και θα αποδώσει δικαιοσύνη μεταξύ του ευσεβούς ποιητού μας και των ασεβών καταδιωκτών του («Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή», στιχ. 5· «ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησεν, ευθύτητα είδε το πρόσωπον αυτού», στιχ. 7).  

Οπωσδήποτε θα τιμωρηθούν οι αμαρτωλοί. Ο Θεός θα εκσπάσει κρίση εναντίον τους. Καί η κρίση αυτή, για να φανεί ότι θα είναι δυνατή, παριστάνεται ότι θα συνοδεύεται από φοβερά σημεία. Θα είναι σαν να εκρήγνυται ηφαίστειο: «Επιβρέξει επί αμαρτωλούς άνθρακας (αντί “παγίδας”, που έχει λανθασμένως το κείμενο), πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος» (στιχ. 6). «Πνεύμα καταιγίδος», που λέγει εδώ το χωρίο μας, είναι ο άνεμος που έρχεται μετά την έκρηξη του ηφαιστείου, ο οποίος όλα τα μαραίνει και τα καταστρέφει. 

3. Το μήνυμα και το δίδαγμα του ψαλμού, αδελφοί μου χριστιανοί, είναι, όταν μας συμβαίνει μία κρίση, μια συκοφαντία και καταδίωξη εχθρών, ή κάποιο άλλο κακό, να μην τα «χάνουμε», που λέμε· να μην λιποψυχούμε, αλλά, με σταθερή πίστη, να καταφεύγουμε στον Θεό μας και να ζητούμε απ᾽ Αυτόν την βοήθειά Του και την δικαιωσή μας.

Με πολλές ευχές,
† Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας Ετικέτες