Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξίσωσε την ομοφυλόφιλη σχέση με τον παραδοσιακό γάμο

Το Ανώτατο Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια θα πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια και παροχές, όπως και οι παραδοσιακές οικογένειες.

Η απόφαση αφορά εκείνες τις χώρες, όπου οι ομόφυλοι γάμοι δεν είναι νομιμοποιημένοι.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε σε σχέση με την αγωγή ενός Γάλλου τραπεζικού υπαλλήλου, στον οποίον ο εργοδότης αρνήθηκε χρηματικά επιδόματα, που αναλογούν σε όλα τα παντρεμένα ζευγάρια, βασιζόμενος στο γεγονός, ότι ο σύντοφός του είναι άνδρας.
Το δικαστήριο αναγνώρισε σε αυτήν την περίπτωση μία άμεση διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου σημείωσε, ότι η απόφαση αυτή σημαίνει την εισαγωγή ενός νέου νομικού προτύπου για όλες τις χώρες της ΕΕ.