1

Συνεχίζει τις εκκαθαρίσεις ο Ερντογάν: «Ξήλωσε» 820 στρατιωτικούς

ΑΚΑΘΕΚΤΟΣ Ο 

Συνεχίζονται οι από το καθεστώς Ερντογάν, καθώς το  απέταξε άλλα 820 μέλη του προσωπικού των χερσαίων και των

Η συνέχεια εδώ