Νομοσχέδιο για τη διεξαγωγή θρησκευτικών εκδηλώσεων μελετά η ρωσική κυβέρνηση

Loading...


Τη σύνταξη νομοσχεδίου που θα ορίζει τους χώρους διεξαγωγής θρησκευτικών τελετών, για τους οποίους δεν θα απαιτείται προειδοποίηση των τοπικών αρχών επεξεργάζεται η ρωσική κυβέρνηση.

Η κυβερνητική επιτροπή νομοθετικού έργου έχει ήδη  εγκρίνει νομοσχέδιο που καθορίζει τη διαδικασία και τους τόπους διεξαγωγής θρησκευτικών εκδηλώσεων.
Η σχετική τροποποίηση του νόμου για την ελευθερία της συνείδησης και τις θρησκευτικές ενώσεις συντάχθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης τον Δεκέμβριο 2012, μετά από απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης.
Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ονομαστικός κατάλογος των χώρων όπου μπορούν να διεξαχθούν θρησκευτικές  εκδηλώσεις, έθιμα, τελετές, λειτουργίες χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση προς τις τοπικές αρχές ή τις περιφερειακές κυβερνήσεις.
Στους υπόλοιπους χώρους, προβλέπεται και για τις θρησκευτικές οργανώσεις η ίδια διαδικασία που έχει καθιερωθεί για, πορείες συλλαλητήρια και διαδηλώσεις, δηλαδή ενημέρωση των αρχών, αδειοδότηση και λήψη μέτρων  για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας των συμμετεχόντων και των δύο πλευρών.
Το νομοσχέδιο αναμένεται να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίουtilegrafima.gr