Η Εκκλησία στα Βαλκάνια διώκεται υπό την ανοχή της διεθνούς κοινότητας!

: «Κορυφώνεται η αντιπαράθεση τής κυβέρνησης τού . Μετά τίς συνεχιζόμενες διώξεις τών , τίς κατεδαφίσεις κτιρίων, τώρα, όπως όλα δείχνουν, η κυβέρνηση δέν είναι πρόθυμη νά κάτσει στό τραπέζι γιά νά συζητήσει τό φλέγον ζήτημα τού νόμου σχετικά μέ τίς θρησκευτικές ελευθερίες, κατηγορώντας γιά άρνηση τήν Εκκλησία, η οποία απαντά πώς είναι ακατανόητες τέτοιου είδους ενέργειες από πλευράς τής κυβέρνησης.

Η ένταση στίς σχέσεις τής Εκκλησίας μέ τήν κυβέρνηση ξεκίνησε τόν περασμένο Δεκέμβριο μέ τήν ψήφιση τού νόμου γιά τίς θρησκευτικές ελευθερίες, σύμφωνα μέ τόν οποίο περιέρχεται στό κράτος η ιδιοκτησία τής Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, μεταξύ τών οποίων ιστορικά μοναστήρια καί ναοί. Η ψήφιση τού νόμου είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, μέ αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι νά πραγματοποιούν ειρηνικές διαδηλώσεις δύο φορές τήν εβδομάδα ζητώντας τήν κατάργησή του.

Τά πράγματα εντάθηκαν ακόμα περισσότερο μέ αφορμή τά περιοριστικά μέτρα γιά τήν πανδημία, όταν οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στήν προσαγωγή τού  καί εν συνεχεία στή σύλληψη καί κράτηση τού Επισκόπου Βουδίμλιε καί Νίκσιτς κ. Ιωαννικίου καί 8 κληρικών».

Τό Επισκοπικό Συμβούλιο τού Μαυροβουνίου εξέδωσε στίς 11 Ιουνίου ανακοίνωση, στήν οποία τονίζει: «Τούς τελευταίους μήνες παρατηρείται μιά μεθοδευμένη δίωξη εναντίον κληρικών τής Εκκλησίας τής Σερβίας εδώ στό Μαυροβούνιο. Ως κύριο στόχο έχουν νά μάς πλήξουν καί μάλιστα χρησιμοποιώντας ως πρόφαση τό γεγονός πώς δέν τηρήθηκαν τά υγειονομικά μέτρα γιά τόν covid-19. Εμείς όμως καί οι πιστοί κανένα μέτρο δέν παραβιάσαμε, καί αυτό τό γνωρίζουν καλά οι αρχές» («orthodoxianewsagency.gr» 12 καί 13-6-2020).

Κατά τή διάρκεια τού 20ού αιώνα οι Ορθόδοξοι πιστοί τού Πατριαρχείου Σερβίας έχουν ζήσει καταστάσεις διωγμού κατά περιοχές. Κορυφαία συστηματική επίθεση παραμένει η γενοκτονία περίπου ενός εκατομμυρίου Ορθοδόξων στήν περιοχή τής Κροατίας κατά τή γερμανική κατοχή από τούς φανατικούς ρωμαιοκαθολικούς «Ουστάσι».

Αργότερα εκδηλώθηκε τό σχίσμα στήν «ΠΓΔΜ» μέ τόν αντίστοιχο διωγμό όσων παρέμεναν πιστοί στήν Ιεραρχία τού σερβικού Πατριαρχείου. Ακολούθησε η αδίστακτη επιθετικότητα τών Αλβανών τού Κοσσυφοπεδίου, πού είναι η κοιτίδα τής σερβικής Ορθοδοξίας. Καί τώρα, ενώ ζούμε στόν 21ο αιώνα, εκδηλώνεται νέος διωγμός στήν Ορθόδοξη Εκκλησία τού Μαυροβουνίου.

Είναι πλέον φανερό ότι τόσο η διάλυση τής πρώην Γιουγκοσλαβίας, όσο καί η δημιουργία νέων κρατών από σερβικά εδάφη (Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο) εκτελέσθηκαν μέ σκοπό τήν ταπείνωση τών ανυπότακτων Ορθοδόξων Σέρβων από τή διεθνή Νέα Τάξη Πραγμάτων.

Η συνέχεια όμως τών γεγονότων αποδεικνύει ότι διαχρονικός στόχος τών δυνάμεων τού σκότους είναι καί ο κατακερματισμός τού ορθοδόξου ποιμνίου μέ ποικίλες αυθαίρετες επεμβάσεις καί διωγμούς. Τώρα οι Ορθόδοξοι Έλληνες άς εντείνουμε τίς προσευχές μας υπέρ τών καταδιωκομένων Ορθοδόξων Χριστιανών τού Μαυροβουνίου, έχοντας υπόψη μας τά αθάνατα λόγια τού ιερού Χρυσοστόμου: «Πόσοι επολέμησαν τήν Εκκλησίαν; Καί οι πολεμήσαντες απώλοντο»! Η Εκκλησία τού Χριστού «πολεμουμένη νικά»!

Ορθόδοξο Περιοδικό Ο ΣΩΤΗΡ