Εξαφανίζεται η Αγγλικανική Εκκλησία! Υπερτερούν οι άθρησκοι των Χριστιανών σε Αγγλία-Ουαλία

Loading...


Ο αριθμός των ατόμων που δηλώνουν ότι δεν ανήκουν σε καμία θρησκεία έχει αυξηθεί ραγδαία έναντι του χριστιανικού πληθυσμού στην Αγγλία και την Ουαλία, σύμφωνα με νέα ανάλυση. 

Η συνέχεια εδώ