Διαγράφηκε από το κόμμα της στο Βέλγιο Τουρκάλα βουλευτής που απέρριπτε την αρμενική γενοκτονία.

Loading...


Το βελγικό CDH ( Ουμανιστικό-Δημοκρατικό) κόμμα διέγραψε την Μαχινούρ Οζντεμίρ-Τουρκάλα βουλευτή της Περιφερειακής Κυβέρνησης Βρυξελλών, διότι αρνήθηκε την αρμενική γενοκτονία.

Ο πρόεδρος του κόμματος CHD Μπενούα Λουτγκέν, χαιρετίζοντας την απόφαση δήλωσε πως ¨Αποτελεί καθήκον μας να παραμένουμε πιστοί στις κοινές μας αξίες¨.

Η επιτροπή ηθικής του κόμματος είχε αποφάσισε και διέγραψε την Οζντεμίρ στις 29 Μαίου επειδή αρνήθηκε την αρμενική γενοκτονία. Αλλά η τουρκικής καταγωγής βουλευτής είχε υποβάλλει έφεση.Ετικέτες