Αριθμός ρεκόρ των Αμερικανών θα ψηφίσουν για άθεο Πρόεδρο

Loading...


Μια νέα δημοσκόπηση αναφέρει ότι ένας αριθμός ρεκόρ των Αμερικανών θα ψηφίσουν για άθεο Πρόεδρο. 

Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση, οι απόψεις των Αμερικανών αλλάζουν. Το CNN αναφέρει πως, «το ποσοστό των Αμερικανών που θα ψηφίσουν υπερ ενός άθεου υποψήφιου για την προεδρία έχει φτάσει το 58%,ποσοστό 4 μονάδες μεγαλύτερο  από ό, τι ήταν το 2012, και 40 μονάδες πάνω από το αποτέλεσμα της πρώτης φοράς που τέθηκε τέτοιο ερώτημα αρχικά το 1958. Σε εκείνο το έτος, μόλις το 18% των Αμερικανών θα μπορούσε να υιοθετήσει την ιδέα ένός άθεου προέδρου «Ετικέτες