Τα δύο απολυτίκια του Οσίου Πορφυρίου (video)

Loading...


Τα δύο απολυτίκια του νεότερου Αγίου της ορθοδοξίας μας, Οσίου Πορφυρίου όπως το αποδίδει ο Αρχιμ.Νικόδημος Καβαρνός.

Απολυτίκιον. Ήχος δ . Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ. Τω υπηρέτη του Χριστού Πορφυρίω, χαριτωθέντι δωρεαίς εξαισίαις, προσείπωμεν δεόμενοι εκ βάθους ψυχής• άγιε Πορφύριε,ταπεινών ο προστάτης, λύτρωσαι δεόμεθα, πατρική σου πρεσβεία, πάσης ανάγκης, νόσων και δεινών, τους αιτουμένους την χάριν την θείαν σου.   Απολυτίκιον. Ήχος α . Της ερήμου πολίτης. Της Ευβοίας τον γόνον, Πανελλήνων τον Γέροντα, της Θεολογίας τον μύστην και Χριστού φίλον γνήσιον, Πορφύριον τιμήσωμεν, πιστοί, τον πλήρη χαρισμάτων εκ παιδός.

Δαιμονώντας γαρ λυτρούται, και ασθενείς ιάται πίστει κράζοντας, δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε αγιάσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

{youtube}XwitKgBRs58{/youtube}

Ηχητικό 1

{mp3remote}http://www.agioritikovima.gr/images/stories/audio/porfurios1.mp3{/mp3remote}

Ηχητικό 2

{mp3remote}http://www.agioritikovima.gr/images/stories/audio/porfurios2.mp3{/mp3remote}Ετικέτες