Γέροντας Πορφύριος: Μετά όλα είναι εύκολα και καλά

Loading...


Έτσι άρχισα να παροτρύνω τους ανθρώπους να διαβάζουν , προσευχούλες, να κάνουν , να διαβάζουν την .

Και έτσι άρχισαν να δίνουν σημασία στα της θρησκείας μας.

Μαλάκωσαν οι καρδιές τους και μόνοι τους ζητούσαν να νηστεύουν, ν’ αγωνίζονται και ήθελαν να γνωρίσουν το Χριστό.

Κι ένα έχω καταλάβει, ότι, όταν κανείς γνωρίσει το Χριστό και τον αγαπήσει και αγαπηθεί από το Χριστό, όλα μετά είναι καλά και άγια και χαρούμενα κι όλα εύκολα.