Γέροντας Παΐσιος: Όταν πάει κανείς με τον διάβολο…

Loading...


Όταν πάει κανείς με τον διάβολο, με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του.

Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά, δεν ευδοκιμεί.

Μπορεί να φαίνεται ότι προχωράει, αλλά τελικά θα σωριάσει.

Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει!

Ο άνθρωπος, όταν είναι δίκαιος, έχει τον Θεό με το μέρος του.

Και όταν έχει και λίγη παρρησία στον Θεό, τότε θαύματα γίνονται.

Όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο, δικαιούται την θεία βοήθεια.