Γέροντας Παΐσιος: Για να είσαι ελεύθερος

Loading...


Ο ΚΑΙ ΟΙ

Η παρακολούθηση του εαυτού μας είναι απαραίτητη όπως κάνουν και οι μπακάληδες, που εὰν δεν παρακολουθούν τα κέρδη απ’ τις ζημιές τους για να τις προσέξουν, γρήγορα χρεοκοπούν.

Επίσης, και η προσοχὴ στους λογισμοὺς είναι απαραίτητη, διότι απὸ απροσεξία μικρή πολλοὶ έκαψαν τα σπίτια τους και έμειναν στους δρόμους δυστυχισμένοι.

Όποιος απ’ τα υλικὰ πράγματα, πολὺ γρήγορα ελευθερώνει την καρδιά του για να τη δώσει στον Θεό, καθὼς και τα πάθη κόβονται εύκολα.

Η διπλὴ ελευθερία αυτὴ είναι τα δύο φτερά που ανεβάζουν την ψυχὴ κοντὰ στον Θεό. Στον προορισμό της.tilegrafima.gr