Περί αθεΐας: “Επειδή δεν Τον γνώρισαν δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει”

Καθένας μας μπορεί να κρίνει για το κατά το μέτρο της χάριτος του που γνώρισε.

Γιατί πώς είναι δυνατό να σκεφτόμαστε και να κρίνουμε για πράγματα που δεν είδαμε ή δεν ακούσαμε και δεν ξέρουμε; Οι λένε πως είδαν το Θεό.

Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Είναι φανερό πως μιλούν έτσι, γιατί δεν Τον γνώρισαν· αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου πως ο Θεός δεν υπάρχει.