Συνταξιοδότηση ενστόλων: Ελεγχος του νεότερου καθεστώτος μόνο με νέες προσφυγές

Loading...


Δεν μπορεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, με αφορμή τις παλαιές προσφυγές των συνταξιούχων ενστόλων, να επεκτείνει τον έλεγχο συνταγματικότητας στον νεότερο αποκαταστατικό νόμο που επανέφερε εν μέρει τις αποδοχές και τις συντάξεις τους στα παλαιά μισθολογικά επίπεδα, καθώς το παλαιότερο νομοθετικό πλαίσιο έχει καταργηθεί από το νεότερο και για να ελεγχθεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο απαιτείται η κατάθεση νέων προσφυγών.

Αυτό αποφάνθηκε η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου με αφορμή προσφυγή συνταξιούχου πλωτάρχη του Λιμενικού Σώματος.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με σειρά αποφάσεών της (2192-2196/2014) έκρινε αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) τις αναδρομικές από 1.8.2012 περικοπές των μισθών και των συντάξεων των ενστόλων όλων σωμάτων που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις επιταγές του νόμο 4093/2012.

Κατόπιν αυτού σε συμμόρφωση των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, ακολούθησε ο νεότερος νόμος, ο 4307/2014, ο οποίος απεκατέστησε μερικά τα πράγματα.

Δηλαδή, ο νόμος 4307/2014 κατάργησε τις αντισυνταγματικές διατάξεις του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου (νόμος 4093/2012) και θέσπισε νέους βασικούς μισθούς, νέους συντελεστές και νέα επιδόματα για τους ενστόλους, σε τέτοιο όμως ύψος, «ώστε να αναπληρωθούν κατά το ήμισυ οι οικονομικές απώλειες που είχαν επέλθει στις μισθολογικές αυτές παροχές με το νόμο 4093/2012».

Ωστόσο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο εκκρεμούσαν προσφυγές συνταξιούχων στρατιωτικών που στρεφόντουσαν κατά του παλαιού νομοθετικού πλαισίου και ζήτησαν συμπληρωματικά να κριθεί από τους συμβούλους του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου και το νεότερο αποκαταστατικό νομοθετικό πλαίσιο, που αναπροσάρμοσε μεν, αλλά όχι πλήρως (όπως έλεγε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας), παρά μόνο κατά το ήμισυ, τις αποδοχές και τις συντάξεις στο προ του Αυγούστου του 2012 ύψος.

Έτσι, για να ελεγχθεί από συνταγματικής σκοπιάς ο νόμος 4307/2014 που επαναφέρει εν μέρει τις αποδοχές και συντάξεις των ενστόλων στο προ του 2012 καθεστώς, απαιτείται να υπάρξει νέα προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατέληξε η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου.Ετικέτες