Ο αγιογράφος παπα-Σεραφείμ

Loading...


Εθεωρείτο ότι ήταν καταξίωσις για όποιον αντίκρυζε την γλυκυτάτη μορφή του εκ των κορυφαίων αγιογράφων του Αγίου Όρους παπαΣεραφείμ.

(Οφθαλμόπουλος Λάζαρος του Θεοφάνους εκ Μουταλάσων Καππαδοκίας, γεν. 1890, προσέλευση 1907, κουρά 1909, κοίμηση 1967), Γέροντος του Λαυριωτικού κελλιού του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (το οποίο σήμερα η Μονή μας χρησιμοποιεί ως αντιπροσωπείο-κονάκι).

Eυφροσύνη ψυχής για εκείνον που συνομιλών ήταν αδύνατο να μη γίνη γνώστης και αποβή κοινωνός του πλούτου της ψυχής του, της γαλήνης του πνεύματός του και της κατά πάντα παραδειγματικής ταπεινώσεως και καταδεκτικότητός του…

Φωτογραφία: http://athosprosopography.blogspot.gr
Κείμενο από το βιβλίο Πρόσωπα και Δρώμενα στον Άθωνα
του Επισκόπου Ροδοστόλου Χρυσοστόμου