Γέρ. Θεόκλητος Διονυσιάτης, ο λόγιος Αγιορείτης του 20ού αι. (1916 – 20-1-2006)

Loading...


Μοναχός Ιωσήφ Διονυσιάτης

Το γέννημα της περιφήμου Ναυπάκτου, αλλά και το βλάστημα και θρέμμα της Ιεράς Μονής Διονυσίου, αλλά και το καύχημα ολοκλήρου του αγιορειτικού κόσμου.

Η συνέχεια εδώΕτικέτες