Τι έγραψε ο πρώτος Διοικητής Αστυνομίας του Αγίου Όρους στο βιβλίο επισκεπτών στα Καυσοκαλύβια

Loading...


Ο πρώτος Διοικητής Αστυνομίας του Αγίου Όρους, ανθυπομοίραρχος Κωνσταντίνος Βεργογιαννόπουλος, γράφει, την 19η Νοεμβρίου 1912, στο βιβλίο επισκεπτών στα Καυσοκαλύβια

Φανερά συγκινημένος, ο διοικητής της Αστυνομίας εκφράζει την ευτυχία του για την ξεχωριστή τιμή που του έγινε να αναλάβει την διοίκηση της Αστυνομίας στο Άγιο Όρος και ως εκ τούτου να προσκυνήσει όπως χαρακτηριστικά αναφέρει τους Ιερούς τούτους τόπους. 
Δείτε το χειρόγραφο σημείωμα: 

alt


tilegrafima.gr