1

Πανηγυρίζει το Ιερό Χιλιανδαρινό Κελλί Τυπικαριό στις Καρυές

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ: Πανηγυρίζει σήμερα, 25/12 Ιανουαρίου, το Ιερό Κελλί του Αγίου Σάββα του Χιλιανδαρινού, -το επονομαζόμενο Τυπικαριό-, τη Σύναξη της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας η οποία προέρχεται από την Λαύρα του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη και φυλάσσεται στο τέμπλο του ναού.

Δείτε φωτογραφίες από το Κελλί…