Λειτουργεί φαρμακείο στις Καρυές του Αγίου Όρους

Loading...


Άνοιξε και λειτουργεί στις Καρυές φαρμακείο, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες των μοναχών και των προσκυνητών.

Το τελευταίο φαρμακείο είχε πάψει να λειτουργεί το 1940 και διευθυνόταν από το διδάκτορα φαρμακοποιό Μπουλαλά, με άδεια – συγκίλιο που είχε εκδοθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

alt