Το «Άξιον εστίν» στην αγιορείτικη αγρυπνία (ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


 Ο θεομητορικός ύμνος «Άξιον εστίν»στις αγιορείτικες αγρυπνίες ψάλλεται ενώπιον της Θαυματουργού εικόνος της Θεοτόκου, που φυλάσσεται σε κάθε Μονή.

Αμφότεροι οι χοροί εξέρχονται των στασιδίων τους και ίστανται στο μέσον του καθολικού και ψάλουν λαμπρά τη φωνή τον ύμνο Άξιον εστίν. Μια ακόμα παράδοση που μαρτυρεί την ευλάβεια και την τιμή των αγιορειτών πατέρων προς το πρόσωπο της Θεοτόκου.