Αγιορείτες Πατέρες ζητούν την διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας του Αγίου Όρους με τον Γ. Μπουτάρη

Loading...


Αγιορείτες Πατέρες ζητούν με ενυπόγραφη επιστολή τους προς την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους την διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας του Αγίου Όρους με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη ΜΠουτάρη με αφορμή τη στάση του στην ομοφυλοφιλοφιλική παρέλαση στην συμπρωτεύουσα προ ολίγων ημερών. 

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής: 

Προς την Ιεράν Κοινότητα
του Αγίου Όρους Άθω
Ενταύθα
Καρυαί, 5 Ιουνίου 2014

Οσιολoγιώτατοι και σεβαστοί Πατέρες,

Κατά την προ ολίγων ημερών αλλαγή της Ιεράς Επιστασίας και εγκατάστασι του Οσιολογιωτάτου Μοναχού Γέροντος Συμεών Διονυσιάτου ως Πρωτεπιστάτου, στον οποίον ευχόμεθα ειλικρινώς και ταπεινώς τα βέλτιστα, σημειώθηκε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, η σκιά του οποίου δεν βάρυνε μόνον την τελετή, αλλά θίγει καιρίως και την πνευματική αίγλη του Αγίου Όρους, του ιερού Περιβόλου της Θεοτόκου, καθώς μάλιστα δεν διέλαθε και της προσοχής των ευσεβών πιστών και προσκυνητών του Περιβόλου της Παναγίας μας, που πάντοτε ατενίζουν με πνευματική προσμονή προς το παράδειγμα και τις εμπνευσμένες κατευθύνσεις του Αγιορειτικού Μοναχισμού και των θεσμών του.

Η παρουσία του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη, ως Προέδρου της Αγιορειτικής Εστίας, στην τελετή αναλήψεως των καθηκόντων του νέου Πρωτεπιστάτου, κρίνεται παντελώς απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη. Τον ίδιο καιρό που ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προσπαθεί και πάλι να παγιώσει τον αισχρό θεσμό της ετησίου δημοσίας θριαμβεύσεως της σοδομιτικής αμαρτίας στις «παρελάσεις ομοφυλοφιλικής» λεγομένης «υπερηφανείας», εις πείσμα και πένθος της τοπικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης, και με σκανδαλισμό της νεολαίας και του πληθυσμού της αγιοτόκου πόλεως, ήλθε λοιπόν και εις το Αγιώνυμον Όρος, ώστε να αποπλύνει προσωρινώς τις δίκαιες επικρίσεις εναντίον του και μετά να περιφέρει νοητώς κατά πρόσωπον των αντιδρώντων Θεσσαλονικέων Χριστιανών την «εν φαιδραίς ταίς λαμπάσι» και με χαμόγελα αγιορειτική αποδοχή του.

Λυπούμεθα, διότι ο Δήμαρχος των Θεσσαλονικέων, δεν έχει επίγνωσι του ρόλου του στην «Αγιορειτική Εστία» και των λόγων εκείνων οι οποίοι συνετέλεσαν στο να είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος, και Πρόεδρός της θεσμικώς. Ποιούς πνευματικούς δεσμούς του Άθωνος με την Συμβασιλίδα Θεσσαλονίκη μπορεί ο κ. Μπουτάρης να εκπροσωπήσει, κρινόμενος και μόνον υπό το φως (μάλλον το σκότος) των βακχικών ομοφυλοφιλικών πομπών που  που εμφανέστατα ενθαρρύνει και χρηματοδοτεί ; Πως η θητεία του επιβεβαιώνει την εκτίμησί του προς τους «Θησαυρούς του Αγίου Όρους», χάρη στους οποίους δημιουργήθηκε η «Αγιορειτική Εστία» προ 14 ετών.

Ποιοί είναι αυτοί οι «Θησαυροί του Αγίου Όρους»; Τι είδους είναι η «πνευματική και πολιτιστική παρακαταθήκη και η σύγχρονη αποστολή του Αγίου Όρους», την οποίαν αναφέρει η τρίτη αρχή του Καταστατικού της «Εστίας»; Είναι η αδιαμαρτύρητη εκ μέρους του Αγίου Όρους εποπτεία του εκμαυλισμού του Γένους μας από πλευράς του Δημάρχου;
Δυστυχώς, το να έλθει ο κ. Δήμαρχος σε αίσθησι του «πτώματός» του, μολονότι μετρίως ελεγχθείς από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο, είναι απίθανο, ιδίως μετά την πρόσφατη επανεκλογή του. Αν όμως δεν μπορεί εκείνος να αρθεί στο ύψος των απαιτήσεων του ρόλου του, διατί να κατάγεται η Ιερά Κοινότης, και στο πρόσωπο αυτής και σύμπαν το Αγιώνυμον Όρος, στο επίπεδο της σιωπηλής μεν, αλλά θεσμικής και ενόχου, αποδοχής της σοδομιτικής, κιναιδικής («κινούσης την αιδώ») διαστροφής και αμαρτίας; Είναι βέβαιον ότι η Ιερά Κοινότης εγνώριζε την πρόθεσι του κ. Δημάρχου να παραστεί, αλλά και στην αντίθετη περίπτωσι, τίποτε δεν εμποδίζει ποτέ τον λόγο της αληθείας και αγάπης από το καθήκον του ελέγχου: «ου γαρ έδωκεν ημίν ο Θεός Πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού»· ή μήπως ο Κύριος δεν μας το έδωκε, λόγω απροθυμίας;

Παρακαλούμε ευσεβάστως και υιικώς την Ιερά Κοινότητα, έστω και κατόπιν της τελετής, να διακόψει κάθε επικοινωνία με τον κ. Δήμαρχο, εις ένδειξι διαμαρτυρίας, μέχρι να καταργηθεί το «αίσχος ιδέσθαι» των διονυσιακών πανηγύρεων· και να αναμνησθούμε της παρακαταθήκης του αειμνήστου Αγίου Πατριάρχου ΚΠόλεως Νήφωνος Β΄ του Διονυσιάτου, ο οποίος κατεκρίθη και εκδιώχθηκε από τον Ηγεμόνα της Βλαχίας Ράδουλο, για την επίσημη (και με αφορισμό) αντίδρασί του σε αθεμιτογαμία της οικογενείας του Ηγεμόνος, γεγονός που τον οδήγησε και στο Περιβόλι της Παναγίας μας.

Έτερος Αγιορείτης «ουρανώσας το Όρος» Πατήρ, και κλέος του Άθωνος, ο Άγιος Νικόδημος, σαφώς αναπτύσσει στην «Χρηστοήθειά» του το καθήκον να ελέγχουμε με αγάπη και αποφασιστικότητα τους αμαρτάνοντας, όπως άλλωστε δεχόμεθα και οι ίδιοι τους ελέγχους των άλλων. Είναι κρίμα να υστερήσουμε σε συνέπεια μεταξύ βίου και ομολογίας έναντι των οπαδών της πολιτικής, των ψευδο-ιδεολογημάτων και θρησκειών· είναι φοβερόν, με αιώνιες προεκτάσεις, το να γίνουμε συμμέτοχοι διά της σιωπής στην αναίσχυντη διείσδυση της αμαρτητικής διαστροφής στο Γένος μας: «ειδόσιν ούν καλόν ποιείν και μη ποιούσιν, αμαρτία αυτοίς εστιν».

Μετά πλείστης τιμής, εν Χριστώ φιλαδελφίας και ταπεινών προσρήσεων και ευχών,

(ακολουθούν ενδεικτικές υπογραφές)
1. Γέρων Γαβριήλ Μοναχός, Ι. Κελλίον Αγίου Χριστοδούλου, Καρυαί
2. Γέρων Ιλαρίων Μοναχός, Ξεροκάλυβο πλησίον Αρσανά Ι.Μ. Κωνσταμονίτου
3. Γέρων Σάββας Μοναχός, Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας
4. Χρυσόστομος Ιερομόναχος, Ι. Κελλίον Αγίου Σπυρίδωνος
5. Γέρων Αρσένιος Ιερομόναχος, Ι. Κελλίον Γενεθλίου της Θεοτόκου (Παναγούδα)
6. Ησαίας Μοναχός, (αυτόθι)
7. Γέρων Ευφρόσυνος Μοναχός, Ι. Κελλίον Τιμίου Προδρόμου, Καρυαί
8. Χρύσανθος Μοναχός, (αυτόθι)
9. Μεθόδιος Ιερομόναχος, (αυτόθι)
10. Ισαάκ Μοναχός, (αυτόθι)
11. Ισαάκ Μοναχός, Ι. Κελλίον Γενέσεως της Θεοτόκου, Καψάλα
12. Χαρίτων Ιερομόναχος, Ι. Κελλίον Αναλήψεως του Κυρίου
13. Γέρων Θωμάς Ιερομόναχος, Ι.Κ. Αποστόλου Θωμά (Θωμάδες)
14. Φίλιππος Ιερομόναχος, (αυτόθι)
15. Θεολόγος Μοναχός, (αυτόθι)
16. Παχώμιος Ιερομόναχος, Καψάλα
17. Γέρων Μελέτιος Μοναχός, Ι. Καλύβη Γενεθλίου της Θεοτόκου
18. Ιγνάτιος Ιερομόναχος, (αυτόθι)
19. Συνοδία «Βολιωτών», Ι. Κελλίον Αγίων Πάντων, Ι. Σκήτη Αγίας Άννης
20. Γέρων Συμεών Ιερομόναχος, Ι. Κελλίον Ποφήτου Ηλιού, Αιγυπτάδικα
21. Δαμασκηνός Μοναχός, Ι. Κελλίον Τιμίου Προδρόμου, Ι. Μ. Καρακάλλου
22. Δοσίθεος Μοναχός, Κάθισμα Ι. Μ. Κουτλουμουσίου
23. Βλάσιος Μοναχός, περιοχή Βίγλας
24. Γέρων Ὀνούφριος Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Γενεσίου τῆς Θεοτόκου
25. Γέρων Ἀντώνιος, Ἱ. Κελλίον Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
26. Συμεών Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Παναγίας τοῦ Καζάν, Καψάλα
27. Σπυρίδων Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Ἁγίου Νικολάου, Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου
28. Νικόδημος Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Καρυαί
29. Θεόφιλος Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Ἁγίου Νικολάου, Ἱ.Μ. Κωνσταμονίτου
30. Χερουβείμ Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Ἁγ. Ἀρχαγγέλων καἰ Ἁγίου Ἰωάννου Κουκουζέλη, Ἱ.Μ. Μ. Λαύρας
31. Εὐστάθιος Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Ἁγίου Εὐσταθίου, Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας
32. Νικόδημος Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Ἁγίου Νεκταρίου
33. Παΐσιος Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Ἁγίου Χαραλάμπους, Καρυαί
34. Παΐσιος Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Ἁγίων Ἀρχαγγέλων «Σαββαίων»
35. Ἀντώνιος Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Κοιμήσεως Θεοτόκου
36. Ζηνόβιος Μοναχός, Ἱ. Κελλίον Ἁγίων Ἀναργύρων
37. Ἀρσένιος Μοναχός, Ἱ. Καλύβη Ὁσίου Γερασίμου, Σκήτη Κουτλουμουσίου Ετικέτες