Σκήτη Αγίου Βασιλείου: Ιδού το Ασκητήριο του Αγίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή

Ιδού το Ασκητήριο του Αγίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή στην Ιερά Σκήτη του Αγίου Βασιλείου