Απεικόνιση της Δευτέρας Παρουσίας στο Άγιον Όρος

Loading...


.Η εικόνα έχει θέμα «Η Δευτέρα Παρουσία εις το Άγιον Όρος» και είναι έργο του Γέροντος Παντελεήμονος Καυσοκαλυβίτου.

Η εικόνα απεικονίζει την μέλλουσα κρίση από τον Κύριο και εις το πίσω και πάνω μέρος παρουσιάζει το Άγιο Όρος και τους μοναχούς που ανίστανται εκ των τάφων με την Κυρίαν, Έφορον και Προστάτιδάν του Παναγίαν.

Τα κείμενα είναι αγιογραφικά χωρία περί της Δευτέρας Παρουσίας καθώς και η υπόσχεσις της Θεοτόκου ότι θα συνηγορήσει για τους Αγιορείτες μοναχούς την Φοβεράν ημέραν. Αν δει κανείς τρισδιάστατα το έργο, τότε θα κατανοήσει την έμπνευση του αγιογράφου.