Το Παρελθόν στο Παρόν: Ζώσα Πολιτισμική Κληρονομιά – Μετέωρα, Ελλάδα

Loading...


Μια σημαντική έκδοση με αντικείμενο τη διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς και παράδειγμα τα Μετέωρα κυκλοφόρησε πρόσφατα. Το βιβλίο με τίτλο «Το Παρελθόν στο Παρόν: Ζώσα Πολιτισμική Κληρονομιά – Μετέωρα, Ελλάδα»  εξετάζει τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας και διαχείρισης των «ζώντων» (σε χρήση) πολιτιστικών χώρων σε διεθνές επίπεδο.

Προτείνεται ένα καινοτόμο μοντέλο διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς και βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στη συμμετοχή της κοινωνίας. Τα Μετέωρα χρησιμοποιούνται ως το κύριο παράδειγμα έρευνας, ενώ αναφορά γίνεται σε πολιτιστικούς χώρους από διάφορα μέρη του κόσμου.

Στα Μετέωρα γίνεται προσπάθεια να συνδεθεί η αρχαιολογική προστασία και η οικονομική-τουριστική ανάπτυξη με τη θρησκευτική χρήση, στη βάση της Ορθόδοξης μοναστικής Παράδοσης όπως αυτή βιώνεται και εκφράζεται στο χώρο μέσα στην ιστορία (από την ίδρυση των μοναστηριών μέχρι και σήμερα).

Για το συγραφέα: Ο Ιωάννης Πούλιος εκπόνησε διδακτορική διατριβή στον τομέα της διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς και βιώσιμης ανάπτυξης στο University College London και παρακολούθησε μαθήματα επιχειρηματικής στρατηγικής και διοίκησης στο London Business School. Έχει συνεργαστεί με τους διεθνείς οργανισμούς ICCROM και UNESCO και με τοπικούς ελληνικούς οργανισμούς, και διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Εξώφυλλο βιβλίου: η εικόνα προσπαθεί να οπτικοποιήσει την έννοια «Το Παρελθόν στο Παρόν».

Σημείωση δημοσίευσης: Οι απόψεις που διατυπώνονται στο βιβλίο ανήκουν στο συγγραφέα 

Στοιχεία Βιβλίου: 

Poulios, I. 2014. Past in the Present: A Living Heritage Approach – Meteora, Greece. London: Ubiquity Press. DOI: http://dx.doi.org//10.5334/bak (στα αγγλικά)

Πούλιος Ι. 2014. Το Παρελθόν στο Παρόν: Ζώσα Πολιτισμική Κληρονομιά – Μετέωρα, Ελλάδα. Λονδίνο: εκδόσεις Ubiquity. DOI: http://dx.doi.org//10.5334/bak

Για να το «κατεβάσετε» δωρεάν (ή και να το αγοράσετε σε έντυπη μορφή): http://dx.doi.org/10.5334/bakΕτικέτες