Το νέο πόνημα του Αρχιμ. Νεκταρίου N. Πέττα για τον άγνωστο όσιο Λεόντιο εκ Στεμνίτσης

Loading...


Παρουσιάζει ο π. Χαράλαμπος Ντελής – Πανουτσακόπουλος, εκ Βεσινίου Καλαβρύτων και Ξηροκαρύταινας Γορτυνίας.

Αρχιμ. Νεκταρίου π’’ Νικολάου Πέττα, Δρος Φιλοσοφίας

Η Αγιοτόκος ημών των Ορθοδόξων Χριστιανών Εκκλησία, έχει σήμερον την πεπληρωμένην χαράν να αναδείξη τοις πάσι, και δη τοις χρήζουσιν επανακατηχήσεως μέλεσί της, ένα εισέτι Άγιον της όντως ζώσης, Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, τον Όσιον Λεόντιον τον εκ Στεμνίτσης της επαρχίας Γορτυνίας, του νομού Αρκαδίας.

Τούτο δε γίγνεται δι’ ηυλογημένης χειρός και αόκνου προσπαθείας του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Κάστρου Άκοβας Γόρτυνος, παρά τας Πηγάς και τ’ Αρκαδικά αστείρευτα Αγιονάματα της των Αρκάδων Αγιοτρόφου γης, π. Νεκταρίου, ως σοφώς προείρηκεν ο μεγαλοφωνότατος αυτής Ποιμενάρχης τε και εγνωσμένος όντως πνευματικός ηγέτης κ.κ. Ιερεμίας Φούντας.

Ουκούν επιμελήθη το βιβλίον τούτο, τη ευλογία του Σεβασμιωτάτου, ο π. Νεκτάριος π’’Ν. Πέττας, του δη του άρτι κυκλοφορούντος πονήματος, το οποίον φέρει εν απλέτω φωτί τον βίον του Οσίου Λέοντος του εν Στεμνίτση ασκήσαντος.
Όντως η προσφορά του πολυγραφωτάτου αρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Πέττα εστίν ανεκτίμητος διά την εν Χριστώ και τοις Αγίοις Αυτού οικοδόμησιν των τιμίων μελών της Εκκλησίας ημών.

Τοιουτοτρόπως πέραν των πολλαπλών και πολυσχιδών αυτού καθηκόντων, ως Καθηγουμένου, Αρχιερατικού Επιτρόπου και Διδάκτορος της Φιλοσοφίας και Βυζαντινής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου, ευρίσκει χρόνον εύκαιρόν τε και εύθετον, ως και λιμένα εύδιον διά την ανάδειξιν εν παγκοσμίω στερεώματι – των αφανών εις τινας – Αγίων της Μεγάλης του Κυρίου ημών Εκκλησίας.

Πράγματι ομολογία κοινή και πεποίθησις ακλόνητος του Χριστεπωνύμου πληρώματός εστιν η εγνωσμένη σαφώς τε και πολυτρόπως εκδηλουμένη αγιότης παμπόλλων οσίων Πατέρων και Μητέρων, οι οποίοι εισίν άγιοι αγιώτατοι εν τη των πιστών συνειδήσει, αλλά δεν έχουσιν ανακηρυχθεί επισήμως, υπό της Μιάς ημών Αγίας και Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.

Ταύτας ούν τας αγίας μορφάς ο Θεός διά των ελλόγων σκευών της εκλογής Του, ες αεί προβάλλει και αναδεικνύει. Χθες έτερός τις σήμερον ο π. Νεκτάριος, αύριόν τις άλλος.

Άλλωστε πως άλλως θα ηδύνατο να πράξη ο εστρατευμένος εν Ιησού Χριστώ π. Νεκτάριος, εκ κοιλίας αγίας μητρός Ανθής πρεσβυτέρας και υιιός του νεοφανέντος εν πατράσιν και ουχί μόνον, σημειοφόρου τε και ουρανοδρόμου Πατρονικόλα Πέττα, όστις εκόσμησεν ως δεί και χρη την Πατραικήν Εκκλησίαν ως καθηγητής και όντως ιερεύς, τελευτών δη μαρτυρικώς τε και οσιακώς, μαρτυρικώς μεν εκ του απολύτως εκκοσμικευμένου τμήματος του ενταύθα τοπικού ιερατείου, οσιακώς δε ως προιδών και αναγγέλλων την αγίαν αυτού έξοδον εκ του μικροκόσμου τούτου.

Επίγειοι αρωγοί και θεοπεμφθέντες ασάλευτοι πυλώνες της Ηρακλείας αυτού προσπαθείας εισίν πλείσται αγιοπνευματοφορούμεναι προσωπικότητες, ως ο άγιος Δεσπότης αυτού και Πανεπιστημιακός διδάσκαλος, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμίας, ο άγιος Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέρων Μάξιμος Ιβηρίτης, καθώς και καθηγηταί της Φιλοσοφικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Φώτης Δημητρακόπουλος και κ. Μαρία Μαντουβάλου και νέφος πνευματικών αυτού τέκνων.

Πρεσβεύω απολύτως ταπεινώς και πιστεύω ασαλεύτως ότι και τούτ’ αυτό το καινούργιον πόνημα και περίσσευμα καρδίας του π. Νεκταρίου θα ωφελήση τα μάλα, πάσαν παλλομένην καρδίαν εν Κυρίω Ιησού και θα στηρίξη άπαντας ημάς τους ταλαντευομένους τη πίστει και κλυδωνιζομένους εν μέσω φθοράς και αφθαρσίας, εν αμαρτία και Κυρίω συν τοις Αγίοις Αυτού.

Άλλωστε το της Ευλογίας προοίμιον του Σεβασμιωτάτου και μεγαλοφωνοτάτου ταγού της Ελλαδικής ημών Εκκλησίας κ.κ. Ιερεμίου συν τω προλογικώ σημειώματι του Πρωτεπιστάτου του Αγίου Όρους Γέροντος Μαξίμου, αποτελούσιν τρισευλογημένας ανοικτάς θύρας εισόδου προς τα υπέροχα ενδοπνευματικά και διδακτικά μέρη του άρτι κυκλοφορηθέντος τούτου πονήματος, συνεπικουρούσης τα μέγιστα της Ασματικής Ακολουθίας διά γραφίδος της Αγίας Μητρός εκ Πατρών Μελάνης, Μοναχής της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μπούρα Μεγαλοπόλεως.

Προ πυλών εορτής Αγίων Πάντων. Άρθρο του π. Χαραλάμπους Ντελή – Πανουτσακόπουλου.

Ευλογίας προοίμιον του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίου: 

Η αγιοτρόφος Μητρόπολίς μας Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, πατρίδα και τροφός πλειάδος πατριαρχών, αρχιερέων, λόγιων κληρικών και μοναχών, σεμνύνεται για την Ορθόδοξη παράδοση και την ευλάβειά της προς τον Χριστόν, την Παναγία μας και τους Αγίους της. 

Ένας από τους άγνωστους Οσίους και ευλογημένους μοναχούς ασκητές, υπήρξε και ο Όσιος Λεόντιος, ο οποίος γεννήθηκε και ανδρώθηκε στην Στεμνίτσα. Η μοναστική του μορφή, μέσα από το αργό μαρτύριο και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο, έχει πολλά να δώσει στην στείρα από πνευματικότητα και εν Χριστώ αγάπη εποχή μας. Η μορφή του είναι ένα άστρο του ουράνιου στερεώματος, που μπορεί να γίνει παράδειγμα, ώστε να το ακολουθήσουμε και εμείς.
Αν και δεν έχει γίνει η επίσημη αγιοκατάταξή του από την Εκκλησία μας, ωστόσο στα όρια της Μητροπόλεώς μας εντοπίζονται σε Ναούς και Μονές απεικονίσεις της μορφής του, ενώ τα ιερά του λείψανα τυγχάνουν τιμής και προσκύνησης. Καί αυτό γίνεται, γιατί ο ευσεβής λαός μας, ακολουθεί την Ορθόδοξη παράδοσή μας, σύμφωνα με την οποία, ένας άγιος καθιερώνεται πρώτα στην συνείδηση του χριστεπώνυμου πληρώματος και έπειτα διακηρύσσεται επίσημα η αγιότητά του από την Εκκλησία μας.

Την έλλειψη Ακολουθίας στην μνήμη του, ήλθε να καλύψει ο υμνογραφικός κάλαμος της οσιωτάτης Μοναχής Μελάνης εκ της Ι. Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Μπούρα Μεγαλοπόλεως. Η Ακολουθία κατόπιν σχετικών ενεργειών μας εγκρίθηκε και από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος (διά της υπ᾽ αριθ. πρωτ. 266/26.03.2012, ημερομηνίας 12.09.2012). Επευλογούμεν την εγκωμιαστική αυτήν Ακολουθία των λαμπρών κατορθωμάτων του Οσίου Λεοντίου, η οποία αυξάνει την εκκλησιαστική μας γραμματεία. 

Συγχαίρουμε τον βιογράφο του Οσίου Λεοντίου, του εκ Στεμνίτσης, τον πανοσιολογιώτατο ιεροκήρυκα της Μητροπόλεώς μας και αρχιερατικό επίτροπο Κοντοβάζαινας, αρχιμ. π. Νεκτάριο π’’ Ν. Πέττα, διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής των Ιωαννίνων. Αγαπητοί μου χριστιανοί, είναι συγκινητικό το γεγονός αγνώστους Αγίους της Εκκλησίας μας να τους αναδεικνύει βιογραφώντας τους ένας κληρικός, που προέρχεται από ευλαβέστατη και πατροπαράδοτη οικογένεια, και μάλιστα καρπός δύο νέων ηγιασμένων γονέων, του ηγιασμένου ιερέως Νικολάου Πέττα και της πολυάθλου πρεσβυτέρας του Ανθής. Να ευχηθούμε ο Όσιος Λεόντιος και η αγία ευχή των ουρανοπολιτών μακαρίων γονέων του να σκέπουν τον π. Νεκτάριο. 

Επίσης το αγωνιστικό, αλλά και ταπεινό φρόνημα του Οσίου Λεοντίου, να μας συνέχει πάντοτε, για να στεκόμαστε ακλόνητοι στις άσειστες βάσεις της αμωμήτου πίστεως, που έθεσαν οι Άγιοι Πατέρες μας και στις οποίες εμμένουμε με θάρρος και συνέπεια. 

Τέλος, στους ευλαβείς προσκυνητές της ιεράς εικόνος και των μυροβόλων λειψάνων του Οσίου Λεοντίου, που φυλάσσονται στην γενέτειρά του Στεμνίτσα, εύχομαι να έχουν στην ζωή τους την ευλογία του Θεού και τις ευχές του ιαματικού Οσίου ασκητού Λεοντίου.

Έγραφα την Τετάρτη του Πάσχα 2013,
εορτήν του Οσίου Λεοντίου,

Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως
Ιερεμίας

Προλογικόν Σημείωμα του Πρωτεπιστάτου του Αγίου Όρους Γέροντος Μαξίμου Ιβηρίτου:

Μύχιος πόθος εκάστου πνευματικού ανθρώπου είναι η αγιότης∙ ουχί βεβαίως η ηθική αυτάρκεια, ήτις τρέφει τον εγωκεντρισμόν και την φιλαυτίαν, αλλ’ η μετοχή εις την ζωήν του πράου και ταπεινού Θεού.

Οι Άγιοι, κατόπιν πολυχρονίων αγώνων, εκαθάρισαν εαυτούς και εγένοντο καθαρά δοχεία, διά να δεχθούν τα ουράνια χαρίσματα. Τα ιερά της Εκκλησίας, άτινα εγένοντο στάδια αγώνων και εγαλούχησαν τους περισσοτέρους Αγίους του Θεού, είναι τα ένδοξα Μοναστήρια. Ταύτα ανεδείχθησαν πραγματικά φροντιστήρια αγιότητος, ένθα εφαρμόζεται το Ευαγγέλιον εις την καθαράν μορφήν του. Η οδός της σωτηρίας, ήτις ακολουθείται εδώ, είναι η δυσκολωτέρα, αλλά και η ασφαλεστέρα, από πάσης απόψεως.

Τα παλαίσματα των Αγίων καταγράφονται επί μέρους εις τα Συναξάρια της Εκκλησίας και εν εκτάσει εις τους εκδιδομένους βίους αυτών. Οι βίοι των Αγίων, έχουν μίαν αξιοθαύμαστον διαχρονικότητα και μίαν τερπνήν έλξιν, διότι χαρίζουν παραδείγματα και υποδείγματα αγιοπνευματικής ζωής και προσφέρουν βεβιωμένα ευαγγελικά μηνύματα σωτηρίας.

Είναι αξιέπαινος ο ζήλος και αξιομίμητος η προσπάθεια του λίαν αγαπητού μοι Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Πέττα, φιλοθέου και φιλαγίου υιού Αγίου λευΐτου των Πατρών, όστις συνέλεξε προς έκδοσιν ενδιαφέροντα βιογραφικά στοιχεία δι’ ένα, άγνωστον τοις πολλοίς Άγιον της Πελοποννήσου, τον Όσιον Λεόντιον τον εκ Στεμνίτσης.
Εις την ανά χείρας έκδοσιν του π. Νεκταρίου περιλαμβάνεται και ιδιαιτέρα Ακολουθία του ειρημένου Οσίου, ποιηθείσα υπό της Οσιωτάτης Μοναχής Μελάνης εκ της Ι. Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μπούρα Μεγαλοπόλεως, ψαλλομένη τη Τετάρτη της Διακαινησίμου, επί τη εορτή του Οσίου πατρός ημών Λεοντίου, τελειωθέντος το β΄ ήμισυ του 18ου αιώνος, κατά τας προμεσημβρινάς ώρας της ημέρας του Πάσχα.

Προλογίζω με χαράν και συγκίνησιν την πονηματικήν ταύτην εργασίαν, ευχόμενος τα κρείττονα παρά Θεού διά τε τους κοπιάσαντας και τους ευλαβώς αναγινώσκοντας τα κατορθώματα του Οσίου Λεοντίου του Στεμνιτσιώτου. Μακαρίζω προσέτι και πάντας τους μιμητάς αυτού και γεραίροντας εν ύμνοις και ωδαίς την μακαρίαν αυτού άθλησιν.

Καρυαί Αγίου Όρους
15/28 Απριλίου 2013    
 

 

PONHMA2.jpg