Κανονισμοί της Εκκλησίας της Ελλάδος – Το νέο βιβλίο του Ιωάννη Μ.Κονιδάρη

Loading...


Ενα εξαιρετικό βιβλίο, βοήθημα στη θεωρία και ιδίως στην πράξη της εκκλησιαστικής διοικήσεως στο οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι Κανονισμοί της Εκκλησίας της Ελλάδος που κρίνονται από νομική άποψη σημαντικοί, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σάκκουλα.

Πρόκειται για το νέο βιβλίο του Ιωάννη Μ.Κονιδάρη, Καθηγητή Εκκλησιαστικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, «Κανονισμοί Εκκλησίας της Ελλάδος».

Η παρούσα δεύτερη έκδοση διαφέρει ουσιωδώς από την προηγηθείσα, όχι μόνον επειδή μεσολάβησε σχεδόν μια δεκαπενταετία από την πρώτη έκδοση και εν τω μεταξύ ο αριθμός των κατ’ εξουσιοδότηση νόμου γενικής ισχύος και ενάριθμων Κανονισμών της Εκκλησίας της Ελλάδος ανέρχεται ήδη σε διακόσιους εξήντα πέντε (265), αλλά κυρίως επειδή οι δημοσιευόμενοι Κανονισμοί συστηματοποιούνται πλέον σε τέσσερα μέρη.

Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην «Κεντρική Οργάνωση και Διοίκηση» της Εκκλησίας και περιλαμβάνει δύο τίτλους, που αφιερώνονται ο μεν πρώτος στην I. Σύνοδο της Ιεραρχίας, τη Διαρκή I. Σύνοδο και τις Συνοδικές Επιτροπές, ο δε δεύτερος στους Εκκλησιαστικούς Οργανισμούς και Υπηρεσίες. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην «Περιφερειακή Οργάνωση και Διοίκηση» και περιλαμβάνει τρεις τίτλους, που αφιερώνονται ο πρώτος στις Μητροπόλεις και τους Μητροπολίτες, ο δεύτερος στους Ναούς, τις Ενορίες και τους Εφημερίους και ο τρίτος τίτλος στις Μονές και τα Ησυχαστήρια. Το τρίτο μέρος του έργου περιλαμβάνει τους Κανονισμούς που αναφέρονται στους «Εκκλησιαστικούς Υπαλλήλους» και το τέταρτο εκείνους που αφορούν στα «Εκκλησιαστικά Έργα».

Κάθε ένας Κανονισμός αποδίδει το σήμερα ισχύον κείμενο του συγκεκριμένου Κανονισμού. Τούτο σημαίνει ότι έχουν ληφθεί υπόψη και ενσωματωθεί στο κείμενο κάθε Κανονισμού τυχόν τροποποιήσεις, μεταβολές ή συμπληρώσεις, που έχουν στο μεταξύ επενεχθεί, οι οποίες σημειώνονται λεπτομερώς με σημειώσεις κάτω από το κείμενο. Συνιστά, συνεπώς, η έκδοση αυτή αυτόχρημα μια ιδιωτική κωδικοποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου στην Εκκλησία της Ελλάδος.Ετικέτες