Οι Παπικοί επιχαίρουν για την αρνητική στάση του Υπουργού Πολιτισμού της Ουκρανίας

Loading...


Του θεολόγου κ. Β. Χαραλάμπους

Ο Μarco Tosatti σε πρωτοσέλιδο άρθρο του, στην Vatican Insider (21 Ιουνίου 2014), που τιτλοφορείται «Il Patriarca Kirill ‘persona non gradita’ in Ucraina», (δηλαδή ο Πατριάρχης Κύριλλος, είναι persona non grada – ανεπιθύμητο πρόσωπο στην Ουκρανία), προβάλλει τα λόγια τούτα του Υπουργού Πολιτισμού της Ουκρανίας Volodymyr Yushkevych, για την πιθανολογούμενη επίσκεψη του Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου στην Ουκρανία. 

(Ως γνωστό ο λατινογενής αυτός όρος του Διεθνούς Δικαίου, «persona non gradita» persona non grada, που θα πει ανεπιθύμητο πρόσωπο, χρησιμοποιείται στις διπλωματικές σχέσεις).

Φυσικά το κατεξοχή αίτιο, για την αρνητική στάση Υπουργού Πολιτισμού της Ουκρανίας Volodymyr Yushkevych, όπως αναφέρει ο Μarco Tosatti, είναι η στάση του Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου, απέναντι στην Ουνιτική Ουκρανική εκκλησία, την δολίως καλούμενη «ελληνοκαθολική εκκλησία». (Ως γνωστό το σχετικό Διάταγμα της Β΄ Βατικανής συνόδου, «Orientalium Ecclesiarum», αναφέρεται στις Ουνιτικές εκκλησίες, καλώντας τις πεισματωδώς Ανατολικές Καθολικές Εκκλησίες). Ο αρθρογράφος Μarco Tosatti, παρατηρεί επίσης το γεγονός της χρήσης του «υποτιμητικού όρου Ουνίτες» (termine negative Uniati), που χρησιμοποιείται από τους Ορθοδόξους για τους λεγόμενους ελληνο-καθολικούς, που ως γνωστό πλαισίωναν και πλαισιώνουν τη μία από τις αντιμαχόμενες πλευρές στην Ουκρανία. Να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση Υπουργού Πολιτισμού της Ουκρανίας Volodymyr Yushkevych, έγινε κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Να υπενθυμίσομε ότι σε άρθρο του ο Marco Tosatti στην Vatican Insider (5 Ιουνίου 2014), σχολιάζοντας τη στάση του Πατριάρχου Μόσχας και πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου και το οποίον επιγράφεται «Tutte le battaglie di Kirill» (Όλες οι μάχες του Κυρίλλου), άφησε να διαφανεί η «παπική λύπη», για την Ορθόδοξη στάση του.

Και φυσικά η καταληκτική αναφορά, από μέρους του αρθρογράφου, αφορά την ευχαριστία της Συνόδου προς τον Πάπα Φραγκίσκο «που τους στήριξε με τις προσευχές του και έκανε εκκλήσεις για ειρήνη και δικαιοσύνη στην Ουκρανία». (E IL Sinodo invia parole di gratitudine a papa Francesco «che ci ha sostenuti nelle sue preghiere e ha fatto apelli per la pace e la giustizia in Ucraina»). Ο σχολιασμός είναι περιττός.

Το «Βατικάνειον πλάνον άρχειν» καρδοκεί. Στην ιστοσελίδα vatican.va, κείμενο που επιγράφεται, (Londi derazioni «Il primate del successsore di Pietro nel mistero della Chiesa…»), το οποίον μεταφράζεται «Η αρχή της υπεροχής του Διαδόχου του Πέτρου στο Μυστήριο της Εκκλησίας …», αναφέρεται στην υπεροχή (il primato) του Πάπα, δηλαδή το «Βατικάνειον πλάνον άρχειν».

Στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο Αlberto Meloni, o οποίος θεωρείται ειδικός σε εκκλησιαστικά ζητήματα (φυσικά από την «βατικάνειον» όψιν), τονίζει ότι «όλοι οι Χριστιανοί συμφωνούν ότι η Εκκλησία της Ρώμης κατέχει το πρωτείον στην αγάπην», υποβαθμίζοντας το εξουσιαστικόν πρωτείον, σε θέμα απλά δικαιοδοσιών, χωρίς να αναφαίρεται, ότι τούτο είναι το κατ’ εξοχήν αίτιον, για τις συνεπακόλουθες πλάνες των Παπικών.

«Τα πάντα θα σοφισθούν, τα πάντα θα δράσουν, όπως αναδείξουν τους Πάπας ηγεμόνας της Εκκλησίας και τυράνους της Οικουμένης», κατά τον Άγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως*.

* «Τα πάντα εσοφίσθησαν, τα πάντα έδρασαν, όπως αναδείξωσιν τους Πάπας ηγεμόνας της Εκκλησίας και τυράνους της Οικουμένης» – Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως.
 Ετικέτες