Θρησκευτικός τουρισμός στη Ρόδο: καταγραφή των παλαιών εκκλησιών και ορθόδοξων μνημείων

Loading...


H Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε την σύναψη και τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της και της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου για το έργο «Εκπόνηση έρευνας για τον εντοπισμό και την καταγραφή κατά το δυνατόν, του συνόλου των Ιερών Ναών και των μνημείων της Ορθόδοξης θρησκευτικής κληρονομιάς που βρίσκονται στο νησί της Ρόδου και είναι κατασκευασμένα πριν το 1930».

Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει σε 85.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Παράλληλα με την συστηματική καταγραφή των μνημείων σε μία βάση δεδομένων θα καταρτιστεί ένας κατάλογος κριτήριων ώστε τα μνημεία να αξιολογηθούν και να κατηγοριοποιηθούν σε τυποποιημένες ομάδες ανάλογα με τον τύπο τους, την χρονολόγηση τους την προσβασιμότητα τους κ.λ.π.

Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης μέσω του εντοπισμού της καταγραφής και της αξιολόγησης των μνημείων είναι να ληφθεί μια σαφή εικόνα για την ποσότητα, την έκταση και την γεωγραφική εξάπλωση και πυκνότητα των μνημείων στη νησί της Ρόδου. Η έρευνα αυτή αναμένεται να βοηθήσει τα μέγιστα στον στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού και ειδικότερα του θρησκευτικού τουρισμού στο νησί ο οποίος φαίνεται να αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα και τον πιο ταχέως αναπτυσσόμενο στον Ελλαδικό χώρο.

Επιπλέον, τα στοιχεία της έρευνας αναμένεται να βοηθήσουν στην ορθή διαχείριση και συντονισμένη προώθηση των πολιτιστικών αγαθών, στην αξιοποίηση τοπικών πολιτισμικών πόρων, στην διαφύλαξη, συντήρηση, μελέτη και προβολή του εκκλησιαστικού πλούτου και την ποιοτική στήριξη των διάφορων ανεξάρτητων δορυφορικών οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στο πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν του νησιού.Ετικέτες