Παρθένιος Μετεωρίτης

Ο μελωδός Παρθένιος ο Μετεωρίτης υπήρξε μουσική προσωπικότητα της θεσσαλικής ψαλτικής παράδοσης.

Μουσικές συνθέσεις του αποθησαυρίζονται σε κώδικες και πέρα από τα Μετέωρα. Τα μελουργήματα του θεωρούνται σπουδαίο απόκτημα της μεταβυζαντινής ψαλτικής.

Όπως διαβάζουμε στους κώδικες «μουσικωτάτου κυρ Παρθενίου του Μετεωρίτου εκ της πόλεως Τρίκκης και ηγουμένου της μονής Μετεώρου». Οι Μαίστορες της Ψαλτικής Τέχνης υπό την χοραρχία του καθηγητού Γρ. Στάθη έχουν τα πρωτεία στην σπουδή και την απόδοση των μαθημάτων του κυρ Παρθενίου.