Να μεταγγίζουμε ο ένας στον άλλον το φάρμακο της σωτηρίας, γιατί έρχονται φοβερά χρόνια (ΒΙΝΤΕΟ)

– Δεν θα λήξει ο πόλεμος της (ακόμα), θα συνεχίσει και θα «γεννάει» κι άλλα κι άλλα… Να μεταγγίζουμε ο ένας στον άλλον το φάρμακο της , γιατί έρχονται φοβερά χρόνια…